- ΒΟΙΩΤΙΑ, ΘΗΒΑ

Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών

dsfag

Τα ιδρυτικά μέλη της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών» έχοντας μια πολυετή εμπειρία του περιβάλλοντος εγκλεισμού σε ελληνικές φυλακές και γνωρίζοντας τις δυσκολίες προσαρμογής και επανένταξης των αποφυλακισμένων στα κοινωνικά δίκτυα, μετά την αναγνώριση του καταστατικού της Εταιρείας από το Πρωτοδικείο Θηβών την 23η Δεκεμβρίου 2013, ανακοινώνουμε Δελτίο Τύπου όπου αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι του Δικτύου:

 

ΑΡΧΕΣ, ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που κύριο στόχο έχει την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης.

Βασική αρχή του Δικτύου είναι το αίσθημα αλληλεγγύης, με όρους ισότητας και όχι φιλανθρωπίας, σε πρόσωπα που ανήκουν σε αυτή την ευάλωτη oμάδα πληθυσμού.

Η συμβολή του ΔΣΦΑΓ έχει στόχο την αύξηση των μέσων και των πόρων, ώστε να αντιμετωπίσουν οι έγκλειστοι και οι αποφυλακισμένοι τη συγκεκριμένη αντιξοότητα που επήλθε, τους υπερφόρτωσε, τους προκάλεσε πόνο, τους δημιούργησε δυσλειτουργία σε ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, τους έφερε σε κατάσταση περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέλημα του Δικτύου είναι η χορήγηση ευκαιριών και πόρων για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση των προσωπικών δυνάμεων και των παρεχομένων δυνατοτήτων από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, η παροχή ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης και οι ενέργειες πρόληψης του στιγματισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Η μορφή της αρωγής του Δικτύου προς τις φυλακισμένες και τις αποφυλακισμένες γυναίκες μπορεί να είναι:

α) υλική (οικονομική, ρουχισμός, τρόφιμα, οικιακός εξοπλισμός κ.α),

β) εκπαιδευτική – επιμορφωτική (εκπόνηση προγραμμάτων με θέματα εκπαίδευσης Υγείας και Νομικής Υποστήριξης, μαθήματα, οργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων),

γ) συμβουλευτική (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαφή και εμπλοκή των γυναικών με δίκτυα στήριξης κ.α),

δ) παροχή νομικών υπηρεσιών.

 

Καλούμε πολίτες, φορείς και συλλογικότητες να σταθούν κοντά στο Δίκτυο και να συμβάλλουν από κοινού στην επιτυχία των στόχων του Δικτύου.

 

Τα Μέλη

1. Γραμματικοπούλου Μαρίνα

2. Ελληνικού Μαρία του Ιωάννη

3. Ηλιοπούλου Βασιλική του Βασιλείου

4. Ντάντος Απόστολος του Περικλή

5. Οικονομίδης Ιωάννης

6. Παπαδημητρίου Καλλιόπη

7. Πυρουνάκης Κλήμης

8. Σαζιώτης Βασίλειος

9. Ψαράκη Γεωργία

——————————————————————————————

eleonasnet.wordpress.com

e-mail:eleonasnet@yahoo.gr

Τηλ. Επικοινωνίας:

Κλήμης Πυρουνάκης: 6944368563

Πέπη Παπαδημητρίου: 6973796074 (ώρες: 17:00-19:00)

———————————————————————————————

Αφήστε μια απάντηση