- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δωρική Αδελφότητα: Τακτική ΓΣ τη Δευτέρα

Σε συνέχεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δωρικής Αδελφότητας με ημερομηνία 6-10-2021, ο Πρόεδρος προσκαλεί τα μέλη της Δωρικής Αδελφότητας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 ώρα 6:00 μμ. στη Δωρική Στέγη, Ιέρωνος 6 στο Παγκράτι, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ’ του Καταστατικού της.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας δηλ. βάσει άρθρου 33, αν παρίσταται λιγότερο από το 1/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται 15 ημέρες μετά, ήτοι την ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 6:00 ΜΜ. στον ίδιο χώρο και θεωρείται σε απαρτία για όσα μέλη παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι έχοντας εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για την τελευταία τριετία, ήτοι 3 έτη x 5 € = 15 € (άρθρο 7).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Οικονομικός απολογισμός 2020 – 2021- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και εισήγηση του Ταμία

2.        Απολογισμός πεπραγμένων 2020 – 2021

3.        Συζήτηση πρότασης απερχομένου ΔΣ προς αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μέσω ενοικίασης της Δωρικής Στέγης

4.        Ανακοίνωση διενέργειας Εκλογών την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου (βάσει άρθρου 16)

5.        Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη