- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Eκδήλωση για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2020, η εκδήλωση ενημέρωσης που συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, τα Επιμελητήρια, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών & η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στ. Ελλάδας για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 και αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων τους.

Τα στελέχη της ΑΝΔΙΑ παρουσίασαν στο κοινό τη Δράση και έπειτα απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Ορισμένες επισημάνσεις για το πρόγραμμα:

• Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι αντικειμενική. Υπάρχει αδιάβλητο στην όλη διαδικασία με δεδομένο ότι η υποβολή τόσο της πρότασης, όσο και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

• Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική και όχι άμεση, που σημαίνει ότι δεν θα έχει κάποιος προβάδισμα εάν υποβάλλει συντομότερα.• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την υποβολή, διότι εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, δεν θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και η πρόταση αυτομάτως θα απορριφθεί.

• Ιδιαίτερη προσοχή επίσης, πρέπει να δοθεί στο ζήτημα του προσωπικού που πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση κατά το διάστημα της εκταμίευσης.

• Στον ιστότοπο της ΑΝΔΙΑ (www.andia.gr ) είναι αναρτημένα όλα τα εργαλεία για την υποβοήθηση της διαδικασίας (εγχειρίδια υποβολής στο ΠΣΚΕ, υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων, πίνακας προαξιολόγησης ώστε να γνωρίζει ο υποψήφιος επενδυτής τη βαθμολογία που συγκεντρώνει πριν υποβάλει πρόταση καθώς και το ποσό που δικαιούται να αιτηθεί, κτλ.)

• Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό από τις 13/10 έως και τις 3/11 για ηλεκτρονικές υποβολές.

• Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10 εκ. €.Όσοι δεν μπόρεσαν να συνδεθούν και να συμμετέχουν στη χθεσινή εκδήλωση μπορούν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο να την παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένη.

Επίσης, επειδή ο όγκος των ερωτημάτων ήταν μεγάλος και δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν όλα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέσω e-mail ή τηλεφωνικά τα ερωτήματά τους στην ΑΝΔΙΑ (τηλ. 2231067047, e-mail:andia@otenet.gr)