- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλιάρτου-Θεσπιέων, το πρωί της Κυριακής, εκλέχτηκαν το Προεδρείο του Σώματος, καθώς και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την περίοδο, Ιανουάριος 2022- Δεκέμβριος 2023.

Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας του Δήμου και την ανταλλαγή ευχών, το Σώμα προχώρησε στη διαδικασία των εκλογών, σύμφωνα με τις σχετικές  εγκυκλίους.

Εκλέχτηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γλύκος Ιωάννης , (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταμούλης Αναστάσιος,  (Πρώτα ο Δημότης)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Μπόγρη Ζαχαρούλα, (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αιρετά Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά:

Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Γιαννακόπουλος Γεώργιος  (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Αραπίτσας Γεώργιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Νιάρος Γεώργιος        ( Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά:

Σιαμανδούρας Γεώργιος (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Γκιζιώτη Κων/να (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Καρανάσος Αλέξανδρος ( Πρώτα ο Δημότης)

Μπουζίκας Κων/νος ( Πρώτα ο Δημότης)

Αιρετά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά:

Αποστόλου Λουκάς (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Κολοβός Γεώργιος (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μπουζίκας Κων/νος ( Πρώτα ο Δημότης)

Μαλέσης Φώτιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Αναπληρωματικά:

Ραχούτης Ιωάννης (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μπαμπούλας Λουκάς (Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών)

Μπουντούλης Γεώργιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Παπαθανασίου Αθανάσιος ( Πρώτα ο Δημότης)

Και στις δύο Επιτροπές Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, ενώ τα υπόλοιπα δύο μέλη, για την κάθε μία , είναι Αντιδήμαρχοι που διορίζονται από το Δήμαρχο.

Facebook Comments Box