- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ενημέρωση από την Ένωση Ε.Ε.Β.Ορχομενού

 Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαϊου 2020 και πληρωμή σε δόσεις για τους εμπόρους Ορχομενού.