Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θηβαίων

«Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

(Άρθρο 75, Ν.3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11 του μηνός Ιουλίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 11/7/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 18652/5-7-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

 

 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 673 και κ.χ. 671α μετά από αίτηση των Λυδία-Μαρία-Γαρυφαλλιά Λουϊζου και Αλεξάνδρα Λουϊζου.

Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα, Υπηρεσία Δόμησης

 

Θέμα 2ο : Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 271 (σε εφαρμογή της απόφασης 278/2009 Δ/κου Πρωτ. Λιβαδειάς).

Εισηγητής: Σωτηρία Κάστιζα, Υπηρεσία Δόμησης

 

Θέμα 3ο : Καθορισμός δικαιολογητικών για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (σχετ. η υπ΄ αριθ. 55/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας)

Εισηγητής:

 

Θέμα 4ο : Άδεια εισόδου- εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δουμάνη Ελένης σε δημοτικό δρόμο στη θέση «ΓΚΡΑΒΕΖΑ» της Τ.Κ. Λεύκτρων Θηβών.

Εισηγητής: Στράτος Στρατέλος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ.

 

Θέμα 5ο : Έκφραση γνώμης σχετικά με την δημοσιοποίηση ΜΠΕ υπόγειου αγωγού σύνδεσης Φ/Β σταθμού της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με υποσταθμό της ΔΕΗ στη Θήβα.

Εισηγητής: Αθανάσιος Μερκούρης, Προιστάμενος Τμημ. Περιβάλλοντος

 

Θέμα 6ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο», στην Τ.Κ. Υπάτου, του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Βάθη Αθανασίου του Σωτηρίου.

Εισηγητής: Κολέσια Δήμητρα Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

 

Θέμα 7ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Πρατήριο Άρτου», στην Τ.Κ. Υπάτου του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση της κ. Μπακατσέλου Ευαγγελίας του Σπυρίδωνα.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

 

Θέμα 8ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Καφενείο-Οβελιστήριο», στην Τ.Κ. Ξηρονομής του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Λαγού Επαμεινώνδα του Δημητρίου.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

 

Θέμα 9ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Πρατήριο Άρτου», στην Τ.Κ. Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. Συγγενιώτη Παναγιώτη του Κων/νου.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

Θέμα 10ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο», στην Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. AHMAD YAR του KHUDA.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

 

Θέμα 11ο : Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Παντοπωλείο-Πρατήριο Άρτου», στην Τ.Κ. Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων, μετά από αίτηση του κ. AHMED JAVEED του FAZAL.

Εισηγητής: Δήμητρα Κολέσια Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση