- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ερωτήσεις Σταθά για Προαστιακό και Υπεργολάβους ΕΑΒ

stathas

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα: Απαράδεκτη καθυστέρηση λειτουργίας Προαστιακού Σιδηροδρόμου

 

Από τη δεκαετία του 2000 έχει τεθεί το θέμα της πραγματοποίησης δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου στο Νομό Βοιωτίας από όλους τους Φορείς του Νομού ( πρώην Νομαρχία, Δήμους, Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους, Εργατικά Κέντρα κ.α.), όπως έγινε και στην περιοχή του Κιάτου όπου ο προαστιακός σιδηρόδρομος εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες και ταυτόχρονα είναι κερδοφόρος και για τον ΟΣΕ.

Ειδικότερα, ενώ είναι ήδη έτοιμες οι σιδηροδρομικές γραμμές για να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια, δεν έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο, με μόνο αποτέλεσμα να γίνονται κατά καιρούς κλοπές καλωδίων από το σιδηροδρομικό δίκτυο, κι έτσι αφενός να χρεώνεται το ελληνικό κράτος, και αφετέρου να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Βοιωτία είναι ο νομός με την μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα, αυτή των Οινοφύτων – Σχηματαρίου, και η λειτουργία του προαστιακού θα προσφέρει μεγάλη εξυπηρέτηση στους εργαζομένους. Επίσης στην πόλη της Θήβας υπάρχει στρατόπεδο και σχολές Τ.Ε.Ι. Παράλληλα, ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λιβαδειάς συνδέεται το χειμώνα με το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τουριστικά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, ενώ στην περιοχή Λιβαδειάς λειτουργούν δεκάδες βιοτεχνίες, οι εργαζόμενοι των οποίων θα εξυπηρετούνται με την λειτουργία του προαστιακού.

Τέλος, επισημαίνουμε ακόμη, ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε εκπονηθεί, έπρεπε ήδη να πραγματοποιεί ο προαστιακός δρομολόγια μέχρι τη Τιθορέα. Όμως όπως αναφέρθηκε, δεν λειτουργεί τίποτα, το έργο έχει μπει στις καλένδες, το οποίο εάν πραγματοποιηθεί θα δώσει μεγάλη οικονομική πνοή στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Λοκρίδος

Με βάση τα ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί η προέκταση του Προαστιακού σιδηροδρόμου στον Νομό Βοιωτίας, την στιγμή που υπάρχει η κατάλληλη υποδομή να λειτουργήσει έστω και πιλοτικά;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης

…………………………………………………………………………………………

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Οικονομικών

– Εθνικής Άμυνας

 

 

Θέμα: Σκάνδαλο με τις εργολαβικές εταιρείες στην ΕΑΒ

 

 

Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) λόγω καταγγελιών που αφορούσαν διάφορα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας, διαπιστώθηκε πληθώρα παραβιάσεων, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η χρήση εργολαβιών (outsourcing) για την συναρμολόγηση συγκροτημάτων, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διέθετε κατά τα έτη 2008-2010 επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποαπασχολούταν.

Συγκεκριμένα, από δειγματοληπτικό έλεγχο τριών επί του συνόλου εννέα κατά τα έτη 2009-2011 αναθέσεων εργασιών συναρμολόγησης και κατασκευής απαρτίων και συγκροτημάτων αεροσκαφών με υπεργολαβία προέκυψε ότι:

· Στις σχετικές προκηρύξεις δεν προβλέφθηκαν βαθμολογικά-αξιολογικά κριτήρια για την επιλογή του αναδόχου.

· Η εταιρεία αποφάσισε να εκτελέσει υπηρεσίες συναρμολόγησης τμημάτων αεροσκαφών (συμβάσεις αρ. 1515 και 1516) με υπεργολαβίες, λόγω της έλλειψης προσωπικού που προκλήθηκε από την αυξημένη αποχώρηση τεχνικού προσωπικού και παρόλο που οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στοιχίζουν περισσότερο, δεν γίνονται προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε συνδυασμό και με την μη πραγματοποίηση εγκεκριμένων προλήψεων, χωρίς να προηγηθεί τεκμηριωμένη τεχνοοικονομική μελέτη και χωρίς να ακολουθηθεί η ισχύουσα, κατά το χρόνο της ανάθεσης, Κατευθυντήρια Οδηγία της Διοίκησης, ως προς τη διαδικασία (ΚΟΔ 28).

· Δεν εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες από τις συμβάσεις-πλαίσια εκτελεστές παραγγελίες και το χρονοδιάγραμμα, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς οι εξ αυτών απορρέουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του αναδόχου.

· Ο ανάδοχος δεσμεύτηκε συμβατικά μόνο για το ελάχιστο αναγκαίο αριθμό προσωπικό που απαιτείται για παράδοση «ισοδύναμων» ποσότητας εργοσυνόλων/μήνα χωρίς να καθορισθεί συγκεκριμένη υποχρέωση του αναδόχου για παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας έργου σε καθορισμένο χρόνο.

· Το τμήμα του έργου που υλοποιήθηκε αποκλειστικά από το προσωπικό του εργολάβου, δεν ήταν διακριτό, καθόσον δεν διασφαλιζόταν από τους συμβατικούς όρους η αποτίμηση της καθαρής ποσοστιαίας συνδρομής του στην εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια την κατ’ εκτίμηση μέτρηση της ποσότητας κατά την πιστοποίηση των παραχθεισών εργασιών, δεδομένου ότι στα προγράμματα αυτά απασχολείται παράλληλα και το προσωπικό της ΕΑΒ.

· Από τις πληρωμές του αναδόχου που ελέγχθηκαν για εργασίες συναρμολόγησης τμημάτων αεροσκαφών (C130J, F16) πραγματοποιήθηκαν με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, στα οποία δεν αναφέρεται το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου επί των εκτελεστών παραγγελιών ανά μήνα.

· Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά στη σύμβαση 1525, ενώ στη διακήρυξη ορίζεται πεντάμηνη, αρχόμενη από την υπογραφή της σύμβασης, ορίστηκε τελικά τρίμηνη χωρίς διαφοροποίηση αντίστοιχα είτε των προβλεπόμενων εργατοωρών ανά μήνα σε σχέση με το διατιθέμενο προσωπικό είτε του εργολαβικού ανταλλάγματος. Περαιτέρω, παρά τον σχετικό όρο της διακήρυξης η επιτροπή του διαγωνισμού έκανε δεκτές τις προσφορές των υποψηφίων χωρίς να έχουν περιληφθεί στα «Δικαιολογητικά» τα βιογραφικά με τα τυπικά προσόντα του προσωπικού τους, τα οποία ο επιλεγείς ανάδοχος προσκόμισε εν τέλει πριν την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης οι υπάλληλοι των εργολάβων δεν έχουν τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων της ΕΑΒ που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ.

· Επίσης με μεθοδολογία δημιουργικής λογιστικής έχουν κατατεθεί Φ.Ε.Ε (Φύλλο Εισήγησης Εργου), τα οποία παρουσιάζουν τα εξής στοιχεία: Η εργατοώρα στον εργολάβο κοστίζει 25,01 ευρώ χ 7= 175,07 ευρώ μεροκάματο χ 21 ημέρες το μήνα = 3.676,47 ευρώ κοστίζει ο εργαζόμενος στην εργολαβία, δηλαδή χρήματα που πληρώνει για κάθε εργαζόμενο η ΕΑΒ στην εργολαβία. ενώ η εργολαβία δίνει στον κάθε εργαζόμενο 700 ευρώ τον μήνα. Τα υπόλοιπα, περίπου 3.000 ευρώ x 110 εργαζόμενους = 3.500.000 ευρώ περίπου το χρόνο τα παίρνει «αέρα» ο εργολάβος.

· Επίσης o εργολάβος χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και τον πάγιο εξοπλισμό της ΕΑΒ και το προσωπικό της ΕΑΒ επιβλέπει την εργολαβία.

· Ενώ ένας νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος της ΕΑΒ κοστίζει περίπου 2,5 φορές λιγότερα χρήματα τον μήνα.

 

Με βάση τα ανωτέρω,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με βάση τα Φ.Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι η ΕΑΒ πληρώνει 2,5 φορές περίπου περισσότερο τον κάθε εργαζόμενο στον εργολάβο, για ποιο λόγο δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού;

2. Με τη διαφορά χρημάτων που παίρνει ο εργολάβος από κάθε εργαζόμενο, πώς δικαιολογείται εφόσον χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΑΒ;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση εξυγίανση της ΕΑΒ από τις εργολαβικές εταιρείες, που αποδεδειγμένα, με βάση τις τα ΦΕΕ επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης

 

 

Αφήστε μια απάντηση