- ΒΟΙΩΤΙΑ

Φο.Σ.Δ.Α:Στοιχεία παραγωγής αποβλήτων 9μηνου 2021

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας,
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20
Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το εννεάμηνο
του 2021 σε 164.705.231 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε
198.031.401 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ
2021 (kgr)
ΜΕΣΗ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
2021 (kgr)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΝΝΙΑΜΗΝΩΝ
2021/2020
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) 36.477 12.917.790 354,14 6,49%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙEΩΝ (kgr) 10.887 2.272.090 208,70 -1,87%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) 19.432 11.488.300 591,21 38,42%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) 75.315 21.467.630 285,04 8,05%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) 10.922 2.132.510 195,25 2,15%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) 19.623 5.641.060 287,47 -3,69%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) 16.036 2.359.700 147,15 -0,19%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) 12.090 4.504.750 372,60 2,24%
9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) 12.750 4.091.410 320,89 1,74%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) 28.437 9.803.730 344,75 -39,22%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) 13.053 8.509.650 651,93 6,32%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) 18.800 5.672.220 301,71 -4,23%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) 102.223 44.746.021 437,73 -6,36%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) 21.083 8.571.680 406,57 15,27%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) 12.045 3.417.300 283,71 -2,64%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) 6.976 674.110 96,63 5,99%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) 13.105 2.721.680 207,68 -1,56%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) 26.716 7.464.070 279,39 8,33%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ (kgr) 12.180 4.767.510 391,42 197,97%
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ (kgr) 13.627 1.482.020 108,76 872,40%
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ 481.777 164.705.231 341,87 –
21 Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – 3.058.580 – –
22 Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (kgr) – 8.021.360 – –
23 Δ. ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ (kgr) – 2.672.510 – –
ΣΥΝΟΛΟ 178.457.681
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝEAΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr)
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*5 Δήμοι
ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι
ΛΑΜΙΑΣ
7 Δήμοι
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
**2 Δήμοι
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2021
1 ΑΣΤΙΚΑ 11.881.950 68.850.621 37.074.780 37.951.790 8.946.090 164.705.231
2 ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ – – – – 13.752.450 13.752.450
3 ΙΔΙΩΤΩΝ – 5.484.920 1.576.110 8.073.690 – 15.134.720
4 114 Π/Μ – – 107.030 – – 107.030
5 ΚΕΠΒ – – 84.830 – – 84.830
6 ΕΕΑΑ – – 76.200 – – 76.200
7 ΑΝΑΚΥΚ. – 2.131.000 236.890 1.803.050 – 4.170.940
ΣΥΝΟΛΟ 11.881.950 76.466.541 39.155.840 47.828.530 22.698.540 198.031.401
% 6,00% 38,61% 19,77% 24,15% 11,46% 100%
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ
2021/2020 10,60% -0,74% 1,85% -6,64% 260,94% 7,78%
• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
• Πληθυσμός 481.777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

 • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
 • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
 • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
 • ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
 • ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων
  υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι)
  από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που
  εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο).
 • Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους
  στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
 • Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
 • Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
 • Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50%
  στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
  ** Οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας εναποθέτουν μέρος των απορριμμάτων τους
  στον ΧΥΤ Άμφισσας.