- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΟΣΔΑ:Στοιχεία παραγωγής αποβλήτων-εννεάμηνο 2020

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας,
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20
Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το εννεάμηνο
του 2020 σε 164.203.536 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε
183.742.634 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

Α/Α ΔΗΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
9ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2020 (kgr)
ΜΕΣΗ 9ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟ 2020
(kgr)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
9ΜΗΝΩΝ
2020/2019
1 Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ 36.477 12.069.400 330,88 3,67%
2 Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ 10.887 2.327.320 213,77 -1,08%
3 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 19.432 8.172.810 420,59 4,35%
4 Δ. ΛΑΜΙΑΣ 75.315 20.806.536 276,26 3,87%
5 Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 10.922 2.140.945 196,02 -9,27%
6 Δ. ΛΟΚΡΩΝ 19.623 5.779.160 294,51 3,79%
7 Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 16.036 2.418.477 150,82 -3,03%
8 Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 12.090 4.323.510 357,61 -6,37%

9 Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 12.750 4.046.885 317,40 0,95%
10 Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 28.437 14.618.670 514,07 -48,41%
11 Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 13.053 9.445.860 723,65 23,07%
12 Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.800 6.016.930 320,05 8,78%
13 Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223 46.718.738 457,03 8,07%
14 Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 21.083 7.250.300 343,89 -0,32%
15 Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12.045 3.493.350 290,02 -12,74%
16 Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 6.976 674.800 203,04 -2,47%
17 Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13.105 2.660.825 150,82 -2,62%
18 Δ. ΔΕΛΦΩΝ 26.716 6.807.210 254,80 -1,83%
19 Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12.180 1.135.140 93,20 –
20 Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ 13.627 723.090 53,06 –
21 Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – 2.032.450 – –
22 Δ. ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ – 541.130 – –
ΣΥΝΟΛΟ 481.777 164.203.536 298,07 1,63%

Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΥΣ 5 ΧΥΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2 Δήμοι
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*5 Δήμοι
ΘΗΒΑΣ
*6 Δήμοι
ΛΑΜΙΑΣ
8 Δήμοι
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
**4 Δήμοι
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2020
1 ΑΣΤΙΚΑ 10.743.650 69.389.318 36.894.710 40.887.068 3.715.210 161.629.956
2 ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ – – – – 2.573.580 2.573.580
3 ΙΔΙΩΤΩΝ – 5.282.870 1.007.310 8.413.788 – 14.703.968
4 114 Π/Μ – – 107.460 – – 107.460
5 ΚΕΠΒ – – 85.690 – – 85.690
6 ΕΕΑΑ – – 119.070 – – 119.070
7 ΑΝΑΚΥΚ. – 2.363.230 229.280 1.930.400 – 4.522.910
ΣΥΝΟΛΟ 10.743.650 77.035.418 38.443.520 51.231.256 6.288.790 183.742.634
% 5,85% 41,93% 20,92% 27,88% 3,42% 100%
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ
2020/2019 -4,36% -10,58% 10,48% -2,95% –
0,10%
• Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
• Πληθυσμός 481.777 κάτοικοι (88,01%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 • ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
 • ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
 • 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
 • ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
 • ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων
  υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι)
  από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που
  εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  3
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
 • Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου – Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους
  στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
 • Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
 • Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
 • Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Δήμος Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματά τους κατά 50%
  στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας.
  ** Η λειτουργία του ΧΥΤ Άμφισσας ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020. Εκεί εναποθέτουν τα απορρίμματά
  τους ο Δήμος Δελφών που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Λαμίας και ο Δήμος Δωρίδας
  που μέχρι πρότινος εξυπηρετούταν από τον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου.
  Επίσης, οι Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Μάνης εναποθέτουν από τις 13/08/2020 μέρος των
  απορριμμάτων τους στον ΧΥΤ Άμφισσας.
  Θήβα : 14/10/2020

Facebook Comments Box