- ΘΗΒΑ

Γιατί κλείνουν οι ΔΟΥ;

Στον καιρό των μνημονίων , με αφορμή – πρόσχημα τα ελλείμματα & το δημόσιο χρέος , επιχειρείται η μεγαλύτερη μεταφορά εισοδήματος – πόρων , από το δημόσιο – κοινωνικό σύνολο προς ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι αλλαγές στο δημόσιο συμπυκνώνονται στους παρακάτω άξονες:

 Μείωση κόστους μέσω συγχωνεύσεων – καταργήσεων υπηρεσιών – οργανισμών με παράλληλο πετσόκομμα δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές

 Άμεση ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων λειτουργιών

 Υποβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

 Μεταφορά κόστους απευθείας στον χρήστη των όποιων υπηρεσιών

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται & ο αλλαγές στη φορολογική διοίκηση , με το λεγόμενο «Φορολογικό Καλλικράτη» , προωθούμενες παράλληλα & αλληλένδετα με τις αλλεπάλληλες φοροεπιδρομές (ν.3842/10-ν.3845/10-ν.3943/11-Μεσοπρόθεσμο) σε μισθωτούς – συνταξιούχους – αγρότες – μικροεπαγγελματίες.

Ο εκφρασμένος στόχος αυτών των αλλαγών είναι η «δήθεν» πάταξη της φοροδιαφυγής. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάνε όμως; Τη φοροδιαφυγή «μικρής κλίμακας» βέβαια που αφορά μισθωτούς (π.χ. δεύτερη «μαύρη» εργασία, μη έκδοση απόδειξης κλπ).

Η «μεγάλης κλίμακας» φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή για μια ακόμη φορά μένει στο απυρόβλητο.

Ας δούμε ορισμένες συγκεκριμένες αλλαγές:

* Αυστηροποιούνται οι ποινές – γίνεται & ποινικό αδίκημα η μικρή φοροδιαφυγή (ν.3842/10- μη έκδοση απόδειξης, μη αναγραφή σε πρόσθετα βιβλία)

* Ποινικοποιείται η μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών ανεξαρτήτως ποσού (ν.3943/11)

* Εισάγεται «συμβόλαιο αποδοτικότητας – στόχων» των φορολογικών ελεγκτών & των αντίστοιχων υπηρεσιών (ν.3943/11)

* Συνεχίζεται η άδικη σχέση άμεσων – έμμεσων φόρων (65% – 35%)με τις συνεχείς αυξήσεις ΦΠΑ – Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβαρύνουν υπέρμετρα τη λαϊκή οικογένεια, η οποία με το Μεσοπρόθεσμο επεκτείνεται έως το 2015 τουλάχιστον.

* Επιβαρύνεται ο φορολογούμενος & το δημόσιο με την υποχρεωτική χρήση μεσαζόντων (υποχρεωτική χρήση internet-υπογραφή λογιστή-πληρωμές μέσω τραπεζών … όχι δωρεάν βέβαια κλπ)

Από την άλλη η «μεγάλη φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή» δικαιώνεται :

* Φορολογούνται τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια με 5%(εάν επαναπατριστούν) – 8% (εάν παραμείνουν στο εξωτερικό) ν. 3842/10

* Απαλλάσσονται από το φόρο οι offshore εταιρείες που μισθώνουν ακίνητα σε ναυτιλιακές εταιρείες

* Απαλλάσσονται από το φορολογικό έλεγχο οι Ανώνυμες εταιρείες , εάν οι Ορκωτοί ελεγκτές (που προσλαμβάνονται & πληρώνονται από τις ίδιες) δεν διαπιστώσουν φορολογικές παραβάσεις (αρ21 Ν3943/11).

* Μειώνεται η φορολόγηση των ΑΕ – ΕΠΕ σε 20% (ενώ συζητείται & η μείωση στο 15% από το νέο έτος)

* Μειώθηκε η φορολόγηση των διανεμόμενων μερισμάτων από 40% σε 25%

* Αποτέλεσμα η συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα από άμεσους φόρους να γίνεται όλο & πιο άδικη (75% από μισθούς συντάξεις – 25% από κέρδη-ελ. Επαγγ.)

* Συγκροτείται επιτροπή επίλυσης φορολ. διαφορών με απόλυτο έλεγχο του εκάστοτε υπουργού – για φορολογικές διαφορές πάνω από 50.000€(ν.3943/11)

Για όλους αυτούς τους λόγους απαιτούνται φορολογικές υπηρεσίες συρρικνωμένες – ελεγχόμενες , μακριά από τον φορολογούμενο πολίτη. Για να εφαρμόσουν μια όλο & πιο βάρβαρη – αντιλαϊκή φορολογική πολιτική. Με εργαζόμενους σε μόνιμη αβεβαιότητα & «απόλυτα προσηλωμένους στους στόχους….»

21/6/2011

Αφήστε μια απάντηση