- ΑΡΘΡΑ

Η καθαριότητα στη Θήβα και οι ατομικές ευθύνες

Η πόλη της Θήβας,η μεγαλύτερη πόλη του Νομού Βοιωτίας, στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, διασκεδάζουμε πρέπει να είναι βιώσιμη και πάντα φιλική προς εμάς και τα παιδιά μας, να διευκολύνει και να μην δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας.

Ωραία ως εδώ,ας συνεχίσουμε.Έχουμε σαν πολίτες ,δικαίωμα στους χώρους πρασίνου και αναψυχής, στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας, πρέπει να αποτελεί τον βασικό κεντρικό άξονα κάθε δημιουργικής πολιτικής.

Η κάθε δημοτική αρχή, που αναλαμβάνει οφείλει να δουλεύει και να μεριμνά συνεχώς για τη δημιουργία καινούργιων χώρων πρασίνου και αναψυχής, φυσικά και για την ανάπλαση, μετά την συντήρηση και τη φροντίδα των υπαρχόντων. Βλέπε Βιοκλιματικό πάρκο.Τούτο όμως δεν αρκεί. Συμμετέχουμε και εμείς,ως ενεργοί πολίτες στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής μας. Αναπτύσσουμε περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση, υιοθετούμε μια φιλική προς το περιβάλλον στάση ζωής, κάνουμε χρήση των διαφόρων πηγών ενέργειας, εφαρμόζουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Αλλάζουμε νοοτροπία!Τι ωραία όλα αυτά..

Όμως η πραγματικότητα καιο τρόπος ελέγχου των πολιτών – παραβατών που περιλαμβάνει στο περιεχόμενό του, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός, όπως επιβεβαιώνουν περίτρανα εικόνες της καθημερινότητας τόσο στο ιστορικό κέντρο της Θήβας όσο και στις συνοικίες,η στα χωριά του Δήμου.


Το έλλειμμα ευσυνειδησίας που έχουμε και διαπιστώνεται στην πλευρά μερίδας της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τη διατήρηση της καθαριότητας και τη φροντίδα στον δημόσιο χώρο, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση αρκετών σημείων της πόλης,γεγονός που σε συνδυασμό με τη μειωμένη δύναμη της Καθαριότητας στον Δήμο Θηβαίων, μεγιστοποιεί το πρόβλημα.

Αν και ο Δήμος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Δημαρχιακών θητειών,συνέταξαν, έναν πλήρη κι αναλυτικό Κανονισμό Καθαριότητας, που στο περιεχόμενο των άρθρων του γνωρίζω ότι προβλέπει σοβαρές οικονομικές κυρώσεις κι επιβολή προστίμων σε πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τα αυτονόητα…, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, ο έλεγχος που θα έπρεπε να γινόταν τακτικά, δεν υπήρξε με συνέπεια.


Ενδεχομένως, στον βωμό μίας πελατειακής νοοτροπίας που είχε αφεθεί να αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια, με φόντο πάντα την εκλογική κάλπη λένε οι πολίτες. Αλήθεια η Δημοτική Αστυνομία τι προσφέρει?Θα θέλαμε ένα καθημερινό η εβδομαδιαίο έστω Δελτίο τύπου για να έχουμε εικόνα σε τι έχουν απασχοληθεί,τις ώρες που εργάζονται.

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται, παπούτσια και υπαίθριες δραστηριότητες


Οι Συνέπειες της μη εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας, αποτελούν οι επαναλαμβανόμενες δυστυχώς εικόνες με τα μπάζα και τα ογκώδη απορρίμματα εντός και εκτος των πράσινων και μπλε κάδων, η απόρριψη ακόμη και νεκρών ζώων σε αυτούς, όπως επίσης, τα στίγματα από λάδια και λιπαρά στοιχεία σε κεντρικές οδούς της πόλης εξαιτίας της μη ορθής μεταφοράς των απορριμμάτων από καταστήματα, αλλά και η καταστροφή μνημείων από αναγραφές συνθημάτων ή διάφορων σχολίων επί των επιφανειών τους, όπως τέλος και η απόρριψη των σαπουνόνερων στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.Τα έχουμε δει και αυτά παλαιότερα..

Η καθαριότητα είναι δείκτης πολιτισμού της Θήβας και των ανθρώπων της. Μία πόλη καθαρή, πέρα από αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά, δείχνει ότι σέβεται και προστατεύει πάντα τη δημόσια υγεία. Η καθαριότητα δεν αποτελεί αποκλειστική όμως αρμοδιότητα του δήμου.Ο Αντιδήμαρχος Γ.Παπασπύρου, είχε γράψει ένα κείμενο ως προς την ευθύνη και των πολιτών. Ο πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός της προσπάθειας για να είναι και να διατηρείται η πόλη καθαρή. Πρέπει να σέβεται τον δημόσιο, τον κοινόχρηστο, χώρο, όπως ακριβώς τον ιδιωτικό. Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλετε να πράξουμε τα κατωτέρω.


Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων, τακτική απολύμανση κάδων. Εκεί η Θήβα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων πόλεων.
1.Αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας.
2.Αξιοποίηση έμψυχου δυναμικού
3.Ανανέωση του στόλου μεταφοράς των απορριμμάτων
4.Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.
5.Τακτικός καθαρισμός δρόμων (ειδικά των κεντρικών αρτηριών και πεζοδρόμων)..Η λέξη όμως που ταιριάζει είναι η εξής:
Ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, πράσινα απορρίμματα.Απόθεση απορριμμάτων από τα καταστήματα και γραφεία συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων και να μην δυσχεραίνεται η αποκομιδή..Σε αυτό νομίζω ότι έχουμε καταφέρει κάτι θετικό.

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες


Η Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής Θηβαίων,πρέπει να αποτελέσει την εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλει την προτεραιότητα των προσπαθειών όλων των Δημοτικών παρατάξεων. Όλα ξεκινάνε από το σχολείο. Εκεί πρέπει να στοχεύσουν. Στην ενημέρωση των παιδιών.

Γιατί εμείς δυστυχώς μόνο έχουμε μάθει να απογοητεύουμε. Δεν νομίζω να ναι τόσο δύσκολο,ώστε να μην υπάρχει μια βασική λύση.
Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στις 5 και 14 Μαϊού 2020 από 3 σημεία της πόλης..Και τα σημεία που βρίσκονται κάποιοι κάδοι πρέπει να αλλάξουν και να μεταφερθούν.Ας το πράξουν,καλό θα κάνουν να τους μεταφέρουν.Το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι, το γνωρίζουμε και εμείς ως πολίτες.Δεν χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι..


Πούλιος Παναγιώτης.