Ημερίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας

Δελτίο Τύπου 18/11/2010

Βασικά σημεία της ομιλίας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας «Δημιουργώ. Καινοτομώ. Επιχειρώ. Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία».

4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ + 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΔΜΘ για την καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα

Η κρίση μας πιέζει ασφυκτικά να συμβάλουμε στην απελευθέρωση της δύναμης και της δημιουργικότητας των νέων. Η Εκπαίδευση, η Έρευνα, η Καινοτομία, είναι τα κλειδιά για την απελευθέρωση, μέσα από μια συνεχή διαβούλευση με τη νέα γενιά, αλλά και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για να αντιπαρατεθούμε στην ανεργία.

 Οι 4 νέες Δράσεις:

1. Πρωτοβουλία δημιουργίας του Δικτύου «Ζεύξη». Στόχος του δικτύου είναι η παραγωγική αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών ιδεών στον ελληνικό χώρο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της τοποθέτησης, σε μία κοινή πλατφόρμα, όλων των απαραίτητων συστατικών δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων. Το δίκτυο δημιουργείται για την προσαρμογή και αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών από αντίστοιχες και περισσότερο ώριμες προσπάθειες ανά την υφήλιο. Οι συντελεστές στους οποίους θα στηριχθεί το δίκτυο είναι δύο ομάδες αποτελούμενες από επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επενδυτές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και συμβούλους.

Η «Ζεύξη» θα αποτελέσει το κανάλι συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον πυρήνα-πρότυπο, τη Silicon Valley. Όραμα του δικτύου, ωστόσο, είναι να περιλαμβάνει και τη διασύνδεση με άλλες αντίστοιχες περιοχές και αγορές του εξωτερικού, σε ευθεία αντίθεση με την εσωστρεφή επιχειρηματικότητα. Κύριο εργαλείο της «Ζεύξης» θα είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί: ως βάση δεδομένων για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του προγράμματος, ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων και των λοιπών εμπλεκομένων, καθώς και ως πηγή από την οποία θα προέρχονται όλα εκείνα τα απαραίτητα συστατικά για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

2. Θεσμοθέτηση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη εξωγενούς Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και η περαιτέρω ανάδειξη, προώθηση και χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων ώστε να αξιοποιηθούν παραγωγικά. Ο διαγωνισμός δεν θα έχει τη μορφή ενός κλασικού διαγωνισμού καινοτομίας, με κατάθεση κλασικού business plan, αλλά θα βασίζεται στην τοπική διενέργεια οργανωμένων προφορικών παρουσιάσεων, σε ειδικό χώρο.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ιδεών θα γίνεται από ειδική επιτροπή, βάσει των συγκεκριμένων διαδικασιών αξιολόγησης, ενώ θα δίδεται feedback στους συμμετέχοντες, μετά το πέρας της παρουσίασης τους. Στο τέλος των παρουσιάσεων σε όλες τις πανεπιστημιακές πόλεις αλλά και συγκεντρωτικά στην Ελλάδα, θα καταρτιστεί μια τελική λίστα (ranking) για τις ιδέες και τις αξιολογήσεις και μια βαθμολογία.

3. Συνέχιση του προγράμματος χρηματοδότησης εταιρειών που εντάσσονται στην κατηγορία spin-off/spin-out. Ήδη υπάρχουν προς αξιολόγηση 94 προτάσεις που έχουν υποβληθεί και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει να κάνει ένα βήμα παραπέρα ως προς την υποστήριξη των spin-off/spin-outs. Με βάση την εμπειρία που αποκτήσαμε πρόσφατα κατά τις επαφές μας στη Silicon Valley, σχεδιάζουμε μια πρόσθετη ενέργεια, αυτή τη φορά με διεθνή ορίζοντα: Τρεις από αυτές τις προτάσεις θα επιλεγούν προς βράβευση από ειδικούς της Silicon Valley με βάση ένα πλαίσιο κριτηρίων. Αυτή η δυνατότητα θα ανοίξει την προοπτική χρηματοδότησης μέσα από τα σχήματα που λειτουργούν εκεί. Επίσης διερευνάται η δυνατότητα για ένταξη σε μια εξειδικευμένη θερμοκοιτίδα της περιοχής, κάτι που θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης τους.

4. Δημιουργία Φόρουμ συγκέντρωσης και ανάδειξης Καλών Πρακτικών Καινοτομικής και Νεανικής επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νεολαίας. Στόχος είναι να αναδείξουμε τις Καλές Πρακτικές, να δικτυώσουμε τους δημιουργικούς νέους μεταξύ τους, κι αυτό να γίνει με τη συνεργασία όλων των φορέων, όλων των υπουργείων που έχουν προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η πρόταση είναι να συμμετέχουν στο εγχείρημα και φορείς εκτός κράτους, όπως η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει καμπάνιες για την Καινοτομία.

 Και η πρόκληση…

Το Ινστιτούτο Νεολαίας θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε η εκδήλωση αυτή να μην είναι μια συγκυριακή ενέργεια, χωρίς συνέχεια και συνέπεια. Στις συνθήκες κρίσης που ζούμε, δεν έχουμε περιθώρια να σπαταλάμε ενέργεια και πόρους σε πρωτοβουλίες χωρίς αύριο και δίχως μνήμη.

Η υπόθεση της νεανικής δημιουργίας και καινοτομίας έχει ένα πλάνο. Συνδέει την Έρευνα, την Επιστήμη και την Τεχνολογία με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Δεν είναι απλά ένας στόχος, είναι απάντηση και διέξοδος στην ανεργία, την παθητικότητα. Είναι μια από τις λύσεις στην κρίση.

Αφήστε μια απάντηση