- ΒΟΙΩΤΙΑ

Κ.Ε.Π. Δήμου Λεβαδέων:Νέο ωράριο λειτουργίας

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αναπροσαρμόστηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ αριθ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659/Β/2011) και στην ΥΑ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31.1.2020 (ΦΕΚ 409/Β/2020), δίνοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού χωρίς ραντεβού ή με ραντεβού, εφόσον το επιθυμεί.

Α. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Η εξυπηρέτηση των πολιτών με φυσική παρουσία πραγματοποιείται πλέον για το σύνολο των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού, τηρουμένων των κατά περίπτωση ισχυόντων μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού (Covid-19), σε συνδυασμό με τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ, ως εξής:
 Στο ΚΕΠ Λιβαδειάς, που λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:00΄ έως 19:30΄, και το Σάββατο από 8:00΄ έως 13:30΄.

 Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας, Κορώνειας (Αγίου Γεωργίου), Δαύλειας, Κυριακίου & Χαιρώνειας, που λειτουργούν με πρωινό ωράριο, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30΄ έως 15:30΄.

Β. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με ραντεβού, είτε με τηλεφωνική προ-συνεννόηση, είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη https://rantevou.kep.gov.gr, ως εξής:

 Στο ΚΕΠ Λιβαδειάς, που λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν, εφόσον επιθυμούν, με ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:15΄ έως 19:15΄. Το Σάββατο η εξυπηρέτησή τους με φυσική παρουσία θα γίνεται χωρίς προηγούμενο ραντεβού από 08:00΄ έως 13:30΄.

 Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας, Κορώνειας (Αγίου Γεωργίου), Δαύλειας, Κυριακίου & Χαιρώνειας, που λειτουργούν με πρωινό ωράριο, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν, εφόσον επιθυμούν, με ραντεβού από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:45΄ έως 14:30΄.

Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΣΚΕΨΗ (MyKEPlive)
 Στο ΚΕΠ Λιβαδειάς η εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση του κοινού, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της πλατφόρμας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης https://mykeplive.gov.gr, γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:15΄ έως 14:30΄.

Για περισσότερες πληροφορίες παραθέτουμε τα στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου μας:
1. ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ.:22613-50.000, e-mail: d.levadeon@kep.gov.gr
2. ΚΕΠ Αγ. Γεωργίου, τηλ.:22613-51.302-3, e-mail:d.koroneias-voiotias@kep.gov.gr
3. ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ.: 22613-51.420, e-mail: d.dayleias@kep.gov.gr
4. ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ.: 22673-50.310, e-mail: k.kyriakiou@kep.gov.gr
5. ΚΕΠ Χαιρώνειας, 22613-51.930, e-mail: d.haironias@kep.gov.gr