- ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καταγγελία: Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέλυσε την έγκυο συνεργάτιδά του

Σε σοβαρή καταγγελία κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ (προερχόμενου από τους ΑΝΕΛΛ) Βασίλη Κόκκαλη ότι την απέλυσε παρανόμως, ενώ ήταν έγκυος, προχώρησε συνεργάτιδά.

Μάλιστα, ο βουλευτής αρνείται επιμόνως να την επαναπροσλάβει, ισχυριζόμενος ότι  δεν τον είχε ενημερώσει για την κατάστασή της.

Σύμφωνα με την αναφορά της απολυμένης εγκύου στον Συνήγορο του Πολίτη: «α) Με την από 30.07.2019 σύμβασης εργασίας προσλήφθηκα από τον Βουλευτή Νομού Λάρισας, κ. Βασίλειο Κόκκαλη, προκειμένου να παράσχω τις υπηρεσίες μου ως επιστημονική συνεργάτης, απασχολούμενη στο πολιτικό του γραφείο, που βρίσκεται στην οδό Βουλής 4. Η ανωτέρω σύμβαση εργασίας μου ως επιστημονική συνεργάτης, την οποία και επισυνάπτω (συν. 1), χαρακτηριζόταν στο επίσημο έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων που μου υποβλήθηκε προς υπογραφή ως «ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου», με έναρξη ισχύος την 8η.07.2019.

β) Όλως αιφνιδίως και χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος αναγόμενος στο πρόσωπό μου, αφού κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της απασχόλησής μου στο πολιτικό γραφείο ήμουν απολύτως συνεπής στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου και ουδέποτε κατέστην αποδέκτης παραπόνων, στις 09.03.2020 αναγγέλθηκε (συν. 2) από τον κ. Κόκκαλη προς το Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επιμόρφωσης της Βουλής των Ελλήνων και προς εμένα η διακοπή της εργασιακής μας σχέσης με την αιτιολογία ότι «έπαψα μετά από άτακτη καταγγελία να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στις 09.03.2020»».

Παράλληλα η απολυθείσα με επιστολή της προς τον βουλευτή αφού εξιστορεί το γεγονότα, τονίζει χαρακτηριστικά: «Δεδομένου ότι με την άρνησή σας να με επαναπροσλάβετε, παραβιάζετε, εν γνώσει σας, τις γενικής ισχύος διατάξεις του εργατικού δικαίου, καθώς και τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, αλλά και τα δικαιώματά μου στην πραγματική απασχόληση και την προστασία της προσωπικότητάς μου. Δεδομένου ότι προτίθεμαι άμεσα να διεκδικήσω και δικαστικώς το δικαίωμά μου να επαναπροσληφθώ, καθώς και να εφαρμοστεί στο πρόσωπό μου το σύνολο των ευεργετικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για την προστασία της κυοφορίας και της μητρότητας (άδεια τοκετού-λοχίας και ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας – άρθρο 142, Ν.3655/08), Σας ζητώ να αποκαταστήσετε οικειοθελώς τη ζημία που υπέστησαν τα δικαιώματά μου από την προδήλως παράνομη και καταχρηστική καθυστέρησή σας να εφαρμόσετε τις ισχύουσες προστατευτικές διατάξεις και να προβείτε στην άμεση επαναπρόσληψή μου, ώστε να μη θιγούν περαιτέρω τα θεμελιώδη συνταγματικά μου δικαιώματα, οι συνταγματικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της εγκυμοσύνης και της μητρότητας». 

Νομικοί: Άκυρη η απόλυση

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με νομικούς στους οποίους απευθύνθηκε η aftodioikisi.gr «κατά το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3996/11 (ΔΕΝ 2011 σελ. 1090) με το οποίο αντικατεστάθη το άρθρο 15 Ν. 1483/84 «1.  Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχη σπουδαίος λόγος για καταγγελία.  Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή τον μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη».

Κατά την παρ. 2 του άρθρου 15, ο Ν. 1302/82, όπως και κάθε διάταξη που αναφέρεται στην προστασία της μητρότητος εφαρμόζεται και στούς εργαζομένους με σχέση έμμισθης εντολής (βλ.  Αλλ. ΔΕΝ 2008 σελ. 335 και τις ΑΠ 1362/09 – ΔΕΝ 2009 σελ. 1254 (1256) και ΑΠ 1682/10 – ΔΕΝ 2011 σελ. 724)

Την απαγόρευση καταγγελίας περιέχει και η διάταξη του άρθρου 10 του ΠΔ 176/97 η οποία παραπέμπει στο άρθρο 15 του Ν. 1483/84 (βλ. ΔΕΝ 1997 σελ. 936 και ΔΕΝ 2012 σελ. 475).

Αφετηρία της προστασίας των τεκουσών κατά της απολύσεως είναι η ημέρα του τοκετού.  Η προθεσμία αρχίζει από της επομένης ημέρας του τοκετού.

Με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3896/10 (ΔΕΝ 2011 σελ. 52) είχε προβλεφθή ότι η χορήγηση της 6μηνου ειδικής αδείας έχει ως συνέπεια την παράταση του διαστήματος προστασίας κατά 3 μήνες (βλ. ήδη ανωτέρω – 18 μήνες για κάθε περίπτωση).

Όπως προκύπτει από τη διάταξη, η προστασία κατά της απολύσεως ισχύει για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η προστασία ισχύει μόνον μέχρι του χρόνου συμβατικής λήξεως της ορισμένου χρόνου σχέσεως (ΑΠ 1431/2005 – ΔΕΝ 2006 σελ. 27, ΑΠ 317/11 – ΔΕΝ 2011 σελ. 1051).  Η προστασία δεν ισχύει μετά από την νόμιμη λήξη της συμβάσεως ορισμένου χρόνου, έστω και αν παρέχεται εργασία βάσει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων (ΑΠ 1624/06 – ΔΕΝ 2006 σελ. 1560)”.

Δείτε τα έγγραφα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ_16-06-2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΟΚΚΑΛΗ_17-06-2020