- ΒΟΙΩΤΙΑ

Κλειστά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικοί σταθμοί Τετάρτη (23/06) και Πέμπτη (24/06) λόγω καύσωνα

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”, παρ.4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ , στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα : Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου¨.
  3. Το υπ’ αρ. 2500/22-06-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  4. Το υπ΄αριθ. 12/2021 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού λόγω καύσωνα που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
  5. Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω καύσωνα, των μέτρων που πρέπει να τηρούνται λόγω της πανδημίας covid 19 .

Αποφασίζει

Το κλείσιμο των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τανάγρας, καθώς και των παιδικών σταθμών, για την Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021, λόγω καύσωνα.