- ΑΡΘΡΑ

O επικεφαλής του ΝΑΤΟ ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης κατηγορεί την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» των Ελλήνων

O επικεφαλής του ΝΑΤΟ ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης κατηγορεί την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής της οικογένειας

ADM_James_G._Stavridis[1]

του Amir Oren Εφημερίδα Ηaaretz 15/10/2009

By Amir Orenhttp://www.haaretz.com/hasen/spages/1121249.html

US Navy Admiral James Stavridis, the senior American officer in both the US European Command and NATO, blames Turkey for violence against its Greek minority, including his own family, almost 90 years ago.Ο ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, ο ανώτερος αξιωματικός της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, κατηγορεί την Τουρκία για τη βία εις βάρος της ελληνικής μειονότητας, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του οικογένειάς, σχεδόν πριν από 90 χρόνια.

In a first-person book he published last year, before he took over as NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), Stavridis termed Turkey’s moves “ethnic cleansing” and a “pogrom,” whose victims included his grandparents, expelled from their hometown of Izmir, and his father’s uncle, who was killed by violent anti-Greek Turks. Σε ένα βιβλίο που δημοσιεύθηκε πέρυσι, πριν να αναλάβει  Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ Ευρώπης (SACEUR), ο Σταυρίδης κατονονομάζει την Τουρκία για «εθνοκάθαρση» και «πογκρόμ», στα θύματα των οποίων περιλαμβάνονται οι παππούδες του, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους τη Σμύρνη, ενώ και ο θείος του πατέρα του, σκοτώθηκε από βίαιες αντι-ελληνικές ενέργειες των Τούρκων.

Fighter planes from United States Air Forces in Europe (USAFE) and other elements under Stavridis’ command were to have taken part in the Anatolian Eagle exercise, from which the US withdrew earlier this week, after Turkey barred Israel from participating. Μαχητικά αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αεροπορικές δυνάμεις στην Ευρώπη (USAFE) και άλλα στοιχεία υπό τη διοίκηση του Σταυρίδης «έπρεπε να έχουν λάβει μέρος στην άσκηση Ανατολίας «Αετός», από τις οποίες οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν στις αρχές της εβδομάδας, αφού η Τουρκία αποκλείεται από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Stavridis is closely supervising the upcoming American-Israeli Juniper Cobra air and missile defense exercise, and is scheduled to visit Israel soon. Ο Σταυρίδης εποπτεύει στενά την επερχόμενη αμερικανική-ισραηλινή Juniper Cobra άσκηση στον αέρα και πυραυλική άσκηση, και έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί το Ισραήλ σύντομα.

After being nominated to his current position, a mere year after publishing these charges against Turkey, Stavridis dropped the negative reference to Turkish treatment of his family and other ethnic Greeks. Αφού ορίστηκε στην τρέχουσα θέση του, μόλις χρόνο μετά τη δημοσίευση αυτών των κατηγοριών εναντίον της Τουρκίας, ο Σταυρίδης μείωσε την αρνητική του αναφορά στην υπόθεση της οικογένειάς του και των άλλων Ελλήνων. His current, sanitized version depicts Turkey as a starting point for a one-stop journey west to America. Στάση η οποία απεικονίζεται και από την επιλογή να είναι η Τουρκία το σημείο εκκίνησης για ένα ταξίδι του στην πέρα από τις ΗΠΑ.

Stavridis, a 1976 graduate of the US Naval Academy, was born in Florida and hardly speaks any Greek. Ο Σταυρίδης, ένας απόφοιτος του 1976 η Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, γεννήθηκε στη Φλόριντα. As a child, he lived for two years in Athens, where his father, a US Marine Corps officer, served in the American Embassy alongside a US Navy officer whose daughter Stavridis later married. Ως παιδί, έζησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του, ο οποίος ανήκε στο Σώμα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ, υπηρέτησε ως αξιωματικός στην Αμερικανική Πρεσβεία, παράλληλα με έναν αξιωματικό του Ναυτικού των ΗΠΑ, την κόρη του οποίου ο Σταυρίδης παντρεύτηκε αργότερα. The four-star admiral is widely acclaimed as a brilliant officer, with a Ph.D. Ο ναύαρχος είναι ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας λαμπρός αξιωματικός, με διδακτορική δίπλωμα in international relations and an impressive record of command and staff positions. στις διεθνείς σχέσεις και εντυπωσιακές επιδόσεις της διοίκησης και των θέσεων του προσωπικού. Currently, he wears two hats: In addition to his job at NATO – of which Turkey is a member, with forces serving in Afghanistan and working to prevent terrorist penetrations across its border with Iraq – he heads the US European Command (EUCOM), which includes Greece, Turkey and Israel among its dozens of countries.

Ο Σταυρίδης είναι ένας

A prolific writer of books and articles, with his own blog (“From the Bridge”) on the EUCOM web site, Stavridis kept a journal of his experiences during the 28 months he commanded the destroyer USS Barry, from early fall 1993 to December 1995. πολυγραφότατος συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, με το δικό του blog ( “Από τη Γέφυρα») σχετικά με όπου ο Σταυρίδης τηρεί ημερολόγιο των εμπειριών του κατά τη διάρκεια των 28 μηνών που διοίκησε στο αντιτορπιλικό USS Barry, αρχές του 1993 έως Δεκέμβριος 1995 . During that time, the Aegis-class warship, armed with powerful radar and anti-missile missiles (of the sort taking part in Juniper Cobra), was deployed in crises the world over – off Haiti, in the Mediterranean and in the Persian Gulf. Κατά την περίοδο αυτή, η Aegis-πολεμικό πλοίο- οπλισμένο με ισχυρό ραντάρ και αντι-βλήματα πυραύλων (του είδους που συμμετέχουν σε ασκήσει τύπου Juniper Cobra), ανέπτυξε δράση σε κρίσεις σε όλο τον κόσμο – από την Αϊτή, στη Μεσόγειο και στον Περσικό Κόλπο.

In 2008, before he learned he would be appointed NATO’s military chief – the first ever from the navy – he published his 1990s journal as a book, “Destroyer Captain: Lessons of a First Command.” Το 2008, ο Σταυρίδης πριν μάθει ότι θα διοριστεί επικεφαλής των στρατιωτικών του ΝΑΤΟ – για πρώτη φορά αξιωματικός του ναυτικού μετά το 1990 δημοσίευσε ένα κείμενο , “Destroyer Captain: Μαθήματα μιας πρώτης εντολής», όπου ο Σατυρίδης δεν προσπαθεί να είναι διπλωμάτης. Thus the manuscript he authored in his late thirties, as a relatively junior Commander, was launched into the public domain more than a dozen years later, when he was five ranks higher.

In “Destroyer Captain,” Stavridis does not try to be diplomatic. “Στις αρχές της δεκαετίας του 1920,» έγραψε, «ο παππούς μου, ένας στιβαρός δάσκαλος, ο Δημητρίου Σταυρίδης, είχε απελαθεί από την Τουρκία ως μέρος της« εθνοκάθαρσης », η οποία υλοποιήθηκε κατά των Ελλήνων που ζούσαν στα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Είχε μόλις δραπετεύσει για να σώσει τη ζωή του με μια μικρή βάρκα, και αφού έφτασε στην Αθήνα μετά πήγε εκεί έως το Ellis Island στις ΗΠΑ. Ο αδελφός του δεν ήταν τόσο τυχερός αφού σκοτώθηκε από τους Τούρκους, ως μέρος της βίας κατά της ελληνικής μειονότητας. ”

The “most amazing historical irony I could imagine,” according to the author, was when a multinational NATO exercise off the coast of western Turkey brought him to the place his grandfather was forced out of: “His grandson, who speaks barely a few words of Greek, returns in command of a billion-dollar destroyer to the very city – Smyrna, now called Izmir – from which he sailed in a refugee craft all those years ago.” Η “πιο εκπληκτική ιστορική ειρωνεία θα μπορούσα να φανταστώ,” σύμφωνα με το Σταυρίδη, ήταν όταν μια πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Τουρκίας ,με έφεραν στην θέση του παππού μου. Τότε γράφει ο Σταυρίδης: ” Η απόλυτη ιστορική ειρωνία είναι ότι ο εγγονός του Δημήτριου Σταυρίδη, ο οποίος μιλάει μόλις λίγα λόγια των Ελλήνων, επιστρέφει στη διοίκηση του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων-αντιτορπιλικό στην ίδια την πόλη – Σμύρνη, που σήμερα ονομάζεται Ιζμίρ – από την οποία άφυγε με ένα σκάφος του πρόσφυγα πριν από πολλά χρόνια. ”

In an interview about “Destroyer Captain” on the US Naval Institute web site, Stavridis remarked, “I’ll let others decide if it’s a good book, but I truly believe it is an honest book.” Σε μια συνέντευξη για το “Destroyer Captain” στο αμερικανική ναυτικό Ινστιτούτο, ο Σταυρίδης παρατήρησε, “θα αφήσω άλλους να αποφασίσουν αν είναι ένα καλό βιβλίο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα τίμιο βιβλίο.”

He was, however, less than fully candid last March, during his Armed Services Committee confirmation hearing. «Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και είμαι εθνοτικά Ελλήνας, ο παππούς μου γεννήθηκε στην πραγματικότητα στην Τουρκία και πέρασε από την Ελλάδα στο δρόμο του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, δηλώνοντας υπερήφανος για διπλή καταγωγή του.

Last July, having visited Turkey as NATO and EUCOM chief, he again chose similar words to describe his personal connection to the country that ill-treated his grandparents. Τον περασμένο Ιούλιο, είχε επισκεφθεί την Τουρκία, και επέλεξε ξανά παρόμοιες λέξεις για να περιγράψει την προσωπική σχέση του με τη χώρα που κακομεταχείριστηκε τους παππούδες του. “Turkey is a vital and important NATO ally,” he blogged, “and for me it was a chance to return to the nation from which my grandfather and grandmother emigrated to the United States, after stopping briefly in Greece.” “Η Τουρκία είναι μια ζωτική και σημαντική σύμμαχος στο ΝΑΤΟ,” “και για μένα ήταν μια ευκαιρία για να επιστρέψω στο έθνος από το οποίο ο παππούς και η γιαγιά μου μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη διακοπή για λίγο στην Ελλάδα.”

The Turkish military is not in the habit of ignoring criticism, even from fellow officers.

U.S. NATO CHIEF BLAMES TURKEY FOR ‘ETHNIC CLEANSING’ OF GREEKS, INCLUDING

OWN FAMILY

By Amir Oren

Ha’aretz, Thu., October 15, 2009 Tishrei 27, 5770

U.S. Navy Admiral James Stavridis, the senior American officer in both

the U.S. European Command and NATO, blames Turkey for violence against

its Greek minority, including his own family, almost 90 years ago.

In a first-person book he published last year, before he took over

as NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), Stavridis termed

Turkey’s moves “ethnic cleansing” and a “pogrom,” whose victims

included his grandparents, expelled from their hometown of (Smyrna) Izmir,

and his father’s uncle, who was killed by violent anti-Greek Turks.

Fighter planes from United States Air Forces in Europe (USAFE) and

other elements under Stavridis’ command were to have taken part in

the Anatolian Eagle exercise, from which the U.S. withdrew earlier

this week, after Turkey barred Israel from participating. Stavridis

is closely supervising the upcoming American-Israeli Juniper Cobra air

and missile defense exercise, and is scheduled to visit Israel soon.

After being nominated to his current position, a mere year after

publishing these charges against Turkey, Stavridis dropped the

negative reference to Turkish treatment of his family and other ethnic

Greeks. His current, sanitized version depicts Turkey as a starting

point for a one-stop journey west to America.

Stavridis, a 1976 graduate of the U.S. Naval Academy, was born in

Florida and hardly speaks any Greek. As a child, he lived for two

years in Athens, where his father, a U.S. Marine Corps officer, served

in the American Embassy alongside a U.S. Navy officer whose daughter

Stavridis later married. The four-star admiral is widely acclaimed as

a brilliant officer, with a Ph.D. in international relations and an

impressive record of command and staff positions. Currently, he wears

two hats: In addition to his job at NATO – of which Turkey is a member,

with forces serving in Afghanistan and working to prevent terr across

its border with Iraq – he heads the U.S. European Command (EUCOM),

which includes Greece, Turkey and Israel among its dozens of countries.

A prolific writer of books and articles, with his own blog (“From

the Bridge”) on the EUCOM web site, Stavridis kept a journal of

his experiences during the 28 months he commanded the destroyer

USS Barry, from early fall 1993 to December 1995. During that time,

the Aegis-class warship, armed with powerful radar and anti-missile

missiles (of the sort taking part in Juniper Cobra), was deployed in

crises the world over – off Haiti, in the Mediterranean and in the

Persian Gulf.

In 2008, before he learned he would be appointed NATO’s military chief

– the first ever from the navy – he published his 1990s journal as

a book, “Destroyer Captain: Lessons of a First Command.” Thus the

manuscript he authored in his late thirties, as a relatively junior

Commander, was launched into the public domain more than a dozen

years later, when he was five ranks higher.

In “Destroyer Captain,” Stavridis does not try to be diplomatic. “In

the early 1920’s,” he wrote, “my grandfather, a short, stocky Greek

schoolteacher named Dimitrious Stavridis, was expelled from Turkey

as part of ‘ethnic cleansing’ (read pogrom) directed against Greeks

living in the remains of the Ottoman Empire. He barely escaped with

his life in a small boat crossing the Aegean Sea to Athens and thence

to Ellis Island. His brother was not so lucky and was killed by the

Turks as part of the violence directed at the Greek minority.”

The “most amazing historical irony I could imagine,” according to the

author, was when a multinational NATO exercise off the coast of western

Turkey brought him to the place his grandfather was forced out of: “His

grandson, who speaks barely a few words of Greek, returns in command

of a billion-dollar destroyer to the very city – Smyrna, now called

Izmir – from which he sailed in a refugee craft all those years ago.”

In an interview about “Destroyer Captain” on the U.S. Naval Institute

web l let others decide if it’s a good book, but I truly believe it

is an honest book.”

He was, however, less than fully candid last March, during his Armed

Services Committee confirmation hearing. The ethnic cleansing he

sharply rebuked in the book (and which he contrasted with U.S. efforts

worldwide to prevent) underwent some semantic cleansing. “It’s probably

worth noting that although I’m ethnically Greek, my grandfather was

actually born in Turkey and came through Greece on his way to the

United States,” he said, as if equally proud of his double origin,

much like the child of divorced parents boasting that he now has two

families rather than only one.

Last July, having visited Turkey as NATO and EUCOM chief, he again

chose similar words to describe his personal connection to the country

that ill-treated his grandparents. “Turkey is a vital and important

NATO ally,” he blogged, “and for me it was a chance to return to the

nation from which my grandfather and grandmother emigrated to the

United States, after stopping briefly in Greece.”

The Turkish military is not in the habit of ignoring criticism,

even from fellow officers. Last February, when Haaretz reported the

stinging attack on Turkish actions in Cyprus and against Armenian

civilians voiced by Israeli Ground Forces commander Maj. Gen. Avi

Mizrahi, the uproar in Ankara made Israel Defense Forces Chief of

Staff Gabi Ashkenazi call his counterpart, Gen. Ilker Sasbug, to

distance the IDF from Mizrahi’s “personal” opinion.

Αφήστε μια απάντηση