- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Δήμου Λεβαδέων

Ο Δήμος Λεβαδέων σας ενημερώνει ότι μετά την επαναφορά των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία για την απρόσκοπτη και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, επανακαθορίσθηκαν οι ώρες εισόδου του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ως εκ τούτου οι ώρες εισόδου του κοινού στα ΚΕΠ του Δήμου Λιβαδέων (Λιβαδειάς, Αγίου Γεωργίου, Δαύλειας, Κυριακίου και Χαιρώνειας) διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 – 15:00.