- ΒΟΙΩΤΙΑ

Πανηγύρι του Παρεκκλησίου Προφήτου Ηλιού Ασωπίας

Πανήγυρις του Παρεκκλησίου Προφήτου Ηλιού Ασωπίας απο 18 Ιουλίου 2020 ως Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.