ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ: Ο κ. Βουρλούμης, οι ανόητοι και ο μηχανισμός τους

Ο κ. ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

paske-pet-ote

Είναι γνωστό ότι τον κ. Βουρλούμη, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο στον ΟΤΕ, τον επέβαλε το 2004, η νεοφιλελεύθερη πολιτική τάξη που έφυγε την 4.10.2009.

Η τότε τοποθέτησή του, είχε αποκλειστικό στόχο το ξεπούλημα του Οργανισμού.

Για το σκοπό αυτό, εντόπισε άμεσα τους <<ειδικούς συνεργάτες>> που τότε (τέλος 2003) είχαν ξαναενεργοποιηθεί και οι οποίοι του παρουσίασαν σχέδια για εθελουσία έξοδο προσωπικού, με αναγνώριση πλασματικού χρόνου ως πραγματικού, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των υπηρετούντων στον ΟΤΕ.

Οι ανόητοι συνέταξαν τα σχετικά κείμενα και ο κ. Βουρλούμης ως κομιστής τα μετέφερε ώστε, με την τότε κοινοβουλευτική δύναμη της Δεξιάς που έφυγε την 4.10.09, να γίνουν νόμοι του κράτους (π.χ. αρ. 74 του ν. 3371/05- η ως άνω εθελουσία του 2005, κ.ο.κ.).

Οι ανόητοι τότε καμάρωναν ότι είχαν γνώσεις του σχετικού ειδικού νομοθετικού πλαισίου, που είναι το σύνολο των διατάξεων των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που έχουν συνομολογηθεί στον Οργανισμό και ότι μόνο αυτοί και όχι άλλοι, θα μπορούσαν να συντάξουν τέτοια κείμενα, όπως αυτό της προαναφερόμενης εθελουσίας του 2005.

Η μοναδική φροντίδα αυτών άλλωστε, επί σειρά δύο και τριών δεκαετιών, ήταν και είναι… η κατοχή καρέκλας σε διευθύνσεις με κρίσιμη δραστηριότητα του Οργανισμού, ιδιαίτερα στο Προσωπικό.

Είναι δε τόσο μεγάλο το πάθος τους αυτό, του <<παντογνώστη>> και αναντικατάστατου, που δεν μπόρεσαν να δουν ως άφρονες ή γνώριζαν ως συνένοχοι, ότι ο κ. Βουρλούμης, που αρχικά (συνέντευξη 31.5.05) είχε τονίσει πως το κόστος της ως άνω εθελουσίας (κοντά στο 1 δις ευρώ), θα κατανεμηθεί απολογιστικά στις χρήσεις μέχρι το 2012 (όσα τα πλασματικά έτη που αναγνώριζε ως πραγματικά), καταλόγισε προϋπολογιστικά τη δαπάνη αυτή, στα αποτελέσματα χρήσεως του 2005, τη στιγμή που η πρώτη εκροή της έγινε τον Απρίλιο του 2006, με την κοινή υπουργική απόφαση φ. 10051/4036/363, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 380/28.3.2006 και η τελευταία εκροή θα γίνει το τέλος του 2012.

Και όπως το έχουμε ξαναπεί, της πράξης αυτής του κ. Βουρλούμη, ακολούθησε ζημιογόνος χρήση το 2005, χωρίς αποδοτέο φόρου εισοδήματος και μέρισμα , με αποτέλεσμα βάση του νόμου 3429/27.12.2005, περί ζημιογόνων ΔΕΚΟ, να καταργηθούν οι κρίσιμες διατάξεις του Γεν. Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ, που εμπόδιζαν το ξεπούλημα του Οργανισμού και διασφάλιζαν τις κατακτήσεις των Εργαζομένων και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου.

Τους <<ειδήμονες αυτούς>>, ο κ. Βουρλούμης, τους αναβάθμισε ή τους διατήρησε και προσπάθησε (ημερήσιος τύπος 9.2.09, 3.6.09 και 6.7.09), να προωθήσει νέο σχέδιο εθελουσίας με στοχευμενες αποχωρήσεις, που οι << οι συνεργάτες των γερμανών >> συνέταξαν, προκειμένου να καταργήσει και τη διάταξη του παλαιού Γεν. Καν. Προσωπικού, που ισχύει για το προσωπικό που υπηρετούσε την 14.7.2005 (αρ. 38 του ν. 3522/22.12.06) και η οποία καθορίζει τον τρόπο εξόδου του προσωπικού από την εταιρία (μόνο με παραίτηση, ή όριο ηλικίας ή 35ετία).

Ευτυχώς για το Προσωπικό του Οργανισμού, αλλά και τον Ελληνικό λαό η Κοινοβουλευτική ομάδα της Δεξιάς που έφυγε την 4.10.09, δεν πρόλαβε να υλοποιήσει, με τον προβλεπόμενο τρόπο και αυτή την <<κορυφαία μεταρρύθμιση >>, που συνέταξαν και πάλι οι γνωστοί -συνένοχοι.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η ΝΔ, με τις <<κορυφαίες μεταρρυθμίσεις>>, μεταξύ αυτών και το ξεπούλημα του ΟΤΕ, έφυγε την 4.10.09 και μας άφησε πίσω τα όργανά της και τους συνοδοιπόρους της, που έστησαν για 5 ½ έτη «ένα εξαιρετικά ιδιωτικής χρήσεως σκοτεινό μηχανισμό».

Μηχανισμό, που τα μέλη του, (οι προαναφερόμενοι με προσθήκη και άλλων), με θέση ευθύνης καθώς και με τη συμμετοχή πεφωτισμένων Συνδικαλιστών της ΔΑΚΕ, ρύθμιζαν τα πάντα.

Δηλαδή, ρύθμιζαν, μεταξύ άλλων, συστάσεις θέσεων ευθύνης για τοποθετήσεις ημετέρων ή όμοιες τοποθετήσεις σε υφιστάμενες κενές θέσεις ευθύνης (δ/νσεις – υποδ/νσεις – τμήματα), προσλήψεις προσωπικού με αμοιβή κατά την όρεξη τους, μεταθέσεις εκτός σειράς με στοιχείο δόλου, προκειμένου να ζημιωθούν οι με σειρά δικαιούμενοι τις μεταθέσεις αυτές, λήψη αμοιβών, bonus, πιστωτικών καρτών, πολυτελών λιμουζινών, χορήγηση προσθέτων αμοιβών, υπερωριών, εξαιρέσιμων, bonus σε κολλητούς – τες και κουμπάρους – ρες, τακτοποιήσεις εκτάκτων με ελευθεριότητα και όχι με ενιαίο τρόπο επιλογής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια κ.ο.κ.

Έφυγαν λοιπόν αυτοί που μας τους χρέωσαν και μας έμειναν οι προαναφερόμενοι.

Το Προσωπικό τους ξέρει ονομαστικά όλους αυτούς και παρακολουθεί πολύ θυμωμένα, για να τους δει να φεύγουν ή να αποχωρούν από τις κρίσιμες θέσεις που κατέχουν.

Ο κ. Βουρλούμης, οι ανόητοι και οι λοιποί του ως άνω μηχανισμού, κατέστρεψαν ότι από σύστασης του οργανισμού (1949) δημιούργησαν χιλιάδες άξιοι συνάδελφοι, ενώ επιβάρυναν με μαύρες τρύπες τους Ασφαλιστικούς Φορείς αφού ταυτόχρονα από τη μία συνταξιοδοτήθηκαν εργαζόμενοι ηλικίας 48 ετών με αναγνώριση πλασματικού χρόνου ως πραγματικού , ενώ από την άλλη νομοθετήθηκε αύξηση των υφιστάμενων Ηλικιακών Ορίων Συνταξιοδότησης των λοιπών Ελλήνων Εργαζομένων.

Αναμένει το Προσωπικό, Αξιοκρατία – Δικαιοσύνη και Επιλογή συναδέλφων, που θα αναπτύξουν τον Οργανισμό ώστε ν’ ανακτηθούν τα μερίδια της αγοράς και να διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών του και να μειώσουν το συνολικό κόστος εσόδων και με αναδιάρθρωση των θέσεων ευθύνης στις απολύτως αναγκαίες, όπου θα τοποθετούνται στελέχη με λαμπρή παραγωγή, προερχόμενα από το Παραγωγικό Δυναμικό της Εταιρίας, προκειμένου να αυξηθεί το καθαρό κέρδος χρήσης του Οργανισμού.

Η ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ – ΟΤΕ θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει τις πολιτικές εξυγίανσης , διαφάνειας και χρηστής διοίκησης με ταυτόχρονη άσκηση αυστηρού ελέγχου μέσα από τον θεσμικό της ρόλο.

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ

ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ

Υ.Γ Με τον ημερήσιο τύπο της 6-11-09 η Διοίκηση Επανέρχεται σε θέματα όπως αυτό του Εργατικού Κόστους του Οργανισμού και της <<κορυφαίας Μεταρρύθμισης>> της εθελουσίας εξόδου Προσωπικού με στοχευμένες Απολύσεις.

Η θέση μας στα θέματα αυτά είναι γνωστή και τους την Ξαναλέμε: Κύριοι με την εθελουσία του 2005 καταργήσατε με τρόπο που προαναφέρθηκε ,κρίσιμες Διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ που εμπόδιζαν την εκχώρηση του management του Οργανισμού , ενώ με την παρούσα προσπαθείτε να καταργήσετε τον τρόπο εξόδου του Προσωπικού από τον ΟΤΕ.

Συνδικαλιστές να διασυρθούν , λόγω και της αναγκαίας σύμπραξης τους , δεν υπάρχουν.

Αναπτύξτε τον Οργανισμό, μειώστε τα Οργανικά έξοδα τις Σπατάλες Διαχείρισης σας και μέρος του ποσού που θα εξοικονομηθεί να το διαθέσετε στο Παραγωγικό Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρίας, μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ανάπτυξη Κύριοι και όχι συρρίκνωση ,αλλά ξεχάσαμε, ΕΣΕΙΣ ΕΥΤΥΧΩΣ…. ΕΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση