- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας για το εποχιακό προσωπικό του ΧΚ Παρνασσού

Οι θέσεις αφορούν σε 9 χειριστές αναβατήρων, 2 πιστέρ, 1 ηλεκτρολόγο, 1 χειριστή διαστρωτικού μηχανήματος και 1 συντηρητή εγκαταστάσεων. 

Σας παραθέτουμε τις προκυρήξεις:

https://www.hppc.gr/files/repository.php?file=20210622120814_552938

https://www.hppc.gr/files/repository.php?file=20210622122731_552056

https://www.hppc.gr/files/repository.php?file=20210622120706_544242

https://www.hppc.gr/files/repository.php?file=20210622120652_548730

https://www.hppc.gr/files/repository.php?file=20210622120636_545965