Πρόσκληση Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Θήβα : 22 Δεκεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος στις 2.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση