Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θηβαίων

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θήβα: 26 / 8 / 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας» (Δ4/86/11-12-1987 Υπ.Απ.)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/08/2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23722/26-08-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο : Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 217 στο Δήμο Θηβαίων μετά από αίτηση του κ. Κων/νου Δελβενακιώτη.
Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, Σωτηρία Κάστιζα

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 271 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου (χώρου Δημοτικού Σχολείου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 278/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Επαμεινώνδα Τζουβελέκη του Χρήστου κ.λ.π.
Εισηγητής: Τμήμα Πολεοδομίας, Σωτηρία Κάστιζα

Θέμα 3ο : Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στην πρόσκληση 1.12 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια.
Εισηγητής: Γ. Παλόγος, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Υ.Δ.Θ.

Αφήστε μια απάντηση