- ΘΗΒΑ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 25/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

37η Πρόσκληση Οικ Επιτροπής 2021

Facebook Comments Box