- ΒΟΙΩΤΙΑ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

Ο Συντονιστής Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Διστόμου με το αριθμ. πρωτ. 287/2020 έγγραφό και κατόπιν διαμαρτυριών δημοτών ζητάει τη συμβολή του Δήμου μας για την άρτια λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, επισυνάπτοντας παλαιότερη αναφορά της πρώην Συντονίστριας Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Διστόμου με αριθμ. πρωτ. 649/30.10.2019 προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας εκφράζει την αγωνία ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Διστόμου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και με την 96/2020 απόφασή του ψηφίζει ομόφωνα τα εξής:

Κρίνουμε απαραίτητη την πλήρη και καθημερινή λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Διστόμου, το οποίο λειτουργεί ανελλιπώς από το 1987 και ζητάμε την επανεξέταση της απόφασης της 5ης ΥΠΕ με την οποία αυτό έχει αποδυναμωθεί.

Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στον Υπουργό Υγείας, στον Υφυπουργό Υγείας, στον Διοικητή και τους Υποδιοικητές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, στον Διοικητή του Γ.Ν. Λιβαδειάς, και στον Διευθυντή του Κ.Υ. Διστόμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση πήρε αριθμό 14/96/2020