You are currently viewing Σχόλιο  Σκούμα για την παρουσία του ΦΟΔΣΑ ΑΕ στην επιτροπή της Βουλής

Σχόλιο Σκούμα για την παρουσία του ΦΟΔΣΑ ΑΕ στην επιτροπή της Βουλής

Ο κ. Σταυρογιάννης Νικ., Δήμαρχος Λαμιέων και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΑΕ, παρευρέθηκε στις 9.7.2018 στην Επιτροπή της Βουλής (βλ. βίντεο από 1.17.14) και αντί να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, διατύπωσε επιθέσεις σε όλα τα διοικητικά όργανα και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και κατά πολιτικών προσώπων (“που ακόμα παραμένουν στη θέση τους”) γιατί άσκησαν εποπτεία στις ενέργειες της Ανώνυμης Εταιρείας ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ισχυρίστηκε ότι ο ΦΟΔΣΑ ΑΕ παρέχει “υψηλή ποιότητα υπηρεσιών” στους δήμους (ενν. προφανώς τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει μέσω τρίτων εργολάβων, πάντα των ίδιων), αποκρύπτοντας ότι ο ΦΟΔΣΑ ΑΕ δεν έχει οργανωμένη υπηρεσία και προσωπικό, παρά μόνο 6 άτομα αορίστου χρόνου ΠΕ. Απέκρυψε επίσης ότι έχουν κριθεί ως παράνομες αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες (βλ. τελευταίες 893 και 894/2018 αποφάσεις από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από προσφυγή του φορέα σε άρνηση υπογραφής του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και για το λόγο ότι λόγω έλλειψης προσωπικού, (ήτοι λόγω έλλειψης οργάνωσης και στελέχωσης του με μόνιμο προσωπικό), δεν έχει τα μέσα να ανταποκριθεί αυτοδύναμα στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει από τις προγραμματικές συμβάσεις και λειτουργεί στην πράξη ως ενδιάμεσος φορέας για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των Δήμων και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με τρίτους οικονομικούς φορείς, κατά καταστρατήγηση του άρθρου 103 του Συντάγματος και κατά παράκαμψη των περί προσλήψεων διατάξεων κλπ.
Αφού εμφάνισε το ΦΟΔΣΑ ΑΕ ως θύμα καταστρατήγησης των νόμων και του Συντάγματος, ουσιαστικά και ευθέως ζήτησε την παράκαμψη της εποπτείας στους ΦΟΔΣΑ ΑΕ, γιατί τάχα θα οδηγήσει στην καταστρατήγηση του νόμου και την απαξίωση της αυτοδιοίκησης και των φορέων της! Τη στιγμή μάλιστα που είναι γνωστό ότι ο ΦΟΔΣΑ ΑΕ είναι απολύτως ξεκομμένος και αυτονομημένος από τους Δήμους που αποτελούν μέλη του και δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο από τους Δήμους και τα δημοτικά τους συμβούλια. Μάλιστα σε πρόσφατη δήθεν νυκτερινή «ενημέρωση» στο δημοτικό συμβούλιο Θήβας, η παρουσίαση που έγινε επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να πείσει τα μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, να αλλάξουν τη αρνητική θέση τους για την μεταβίβαση των δύο ακινήτων στο χώρο του ΧΥΤΑ Θήβας, χωρίς να προκύψει κάποια ουσιαστική ενημέρωση.
Είναι προφανές και από αυτή την πολιτικά θρασύτατη τοποθέτηση του κ. Ν. Σταυρογιάννη, ότι ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, ζητά ειδική μεταχείριση, χωρίς κρατική εποπτεία και πλήρη εξαίρεση του από τους ελέγχους από τις κρατικές εποπτικές αρχές, ώστε να λειτουργεί μεν με τα κρατικά και δημόσια χρήματα, αλλά χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα κρατικό όργανο.
Εμείς ζητάμε πλήρη έλεγχο και απόδοση των ευθυνών από αυτές τις συμβάσεις και εκ του λόγου ότι υπάρχουν συνεχείς αποφάσεις των εποπτικών οργάνων και δικαστηρίου (Ελεγκτικού Συνεδρίου) που έχουν κρίνει και συνεχίζουν να κρίνουν ως παράνομες τις συμβάσεις αυτές και ζητάμε επίσης πλήρη έρευνα από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οι ενστάσεις του κ. Σταυρογιάννη, εφόσον είναι βάσιμες να αποτυπωθούν στα πορίσματα των Επιθεωρητών. Φαντάζομαι ότι ο κ. Σταυρογιάννης ως υπερασπιστής της νομιμότητας δεν θα έχει καμία αντίρρηση.
Το ίδιο φαντάζομαι θα ζητήσει και ο δήμαρχος Θήβας κ. Νικολάου.

Θανάσης Σκούμας

 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#c59a591d-1cd5-4071-94a2-a91800f7bc71

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση