- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σεμινάρια επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ped7

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των δημοτικών υπαλλήλων με αντικείμενο το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων από την Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας».

 

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών του.

ped1

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Π.Ε.Δ., κ. Λουκά Υπερήφανου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλει η Π.Ε.Δ. για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας και των υπαλλήλων τους.

Έτσι, η Π.Ε.Δ. συνεργαζόμενη με έναν απόλυτα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό φορέα εξασφάλισε εισηγητές, με άριστη γνώση και μακρά εμπειρία στο νέο πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ και την εφαρμογή του. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στη Λαμία (09.12.2015 και 10.12.2015) και τη Χαλκίδα (07.12.2015 και 08.12.2015), ήταν διήμερης διάρκειας, και παρείχαν συνολικά 10 ώρες κατάρτισης ανά συμμετέχοντα. Παράλληλά, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε και την παροχή εξάμηνης υποστήριξης των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης έμφαση δόθηκε στις θεματικές ενότητες

  • Θεσμικό πλαίσιο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού στα πλαίσια του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Χρήση & Εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών

Την Ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες και το ενδιαφέρον τους διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι τη λήξη των εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκάς Υπερήφανος και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων, ιδιαιτέρως δε, ευχαριστούν όλους τους Δήμους και τους εργαζομένους τους που αγκάλιασαν μία ακόμη δράση της Π.Ε.Δ. με το ενδιαφέρον τους και τη παρουσία τους.

ped2ped3ped4ped5ped6

Αφήστε μια απάντηση