- ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σεμινάριο: Οι αρμονικές συνιστώσες και τα προβλήματα που δημιουργούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πέμπτη 10  & Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, Ωρες 16:00-22:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Οι αρμονικές συνιστώσες και τα προβλήματα που δημιουργούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εντοπισμός, μελέτη, λύσεις, πρακτικά παραδείγματα.

Σκοπός του σεμιναρίου της Οικονομοτεχνικής SEMINARS είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος/ενέργειας, τη φύση της, τις βασικές παραμέτρους, την ενεργό και άεργος Ισχύς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της ηλεκτρ. ισχύος / ενέργειας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο

Αφήστε μια απάντηση