Κοινή συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Θηβαίων-Αλιάρτου και Τανάγρας στο Συνεδριακό κέντρο


ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα : 24/10/2011

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10 και 3 παρ. 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα *Αρμονία* του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας (οδός Λουκά Μπέλλου αρ. 1) περί ώρα 20:00 αμέσως μετά το πέρας της κοινής συνάντησης των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρας, που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στην με αρ. πρωτ.: 27702/6-10-2011 πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 10/10/2011, η οποία αναβλήθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση