- ΒΟΙΩΤΙΑ

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

https://dimoslevadeon.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-12.docx