Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλιάρτου

Νομός Βοιωτίας
Δήμος Αλιάρτου                                                                         Αλίαρτος, 04-10-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010)  την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα:
Θέμα 1.    Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Αλιάρτου (άρθρο 76 παρ. 2α Ν.3852/2010)
Θέμα 2.    Οργανωτικά ζητήματα της Δημοτικής Επιτροπής διαβούλευσης

Ο Πρόεδρος
της επιτροπής διαβούλευσης

Ντασιώτης Γεώργιος

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση