Δημοτικό Συμβούλιο

- Uncategorized

Ειδική συνεδρίαση – απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Θήβας

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)   Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Δήμαρχε ιδού η Ρόδος…

Την ώρα που έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δήμων (αλήθεια υπάρχει κάποιος απολογισμός της χρήσης τους;), δεν καταλαβαίνω γιατί δεν  προχωράμε σε κάτι…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 15867/6-6-2013 πρόσκληση για την 14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 15043/31-5-2013 πρόσκληση για την 13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας για τις αλλαγές στις Δημοτικές Επιχειρήσεις

Ψήφισμα ΔΣ Θηβαίων σχετικά με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων που επέρχεται με Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων καταγγέλλει την προσπάθεια…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 12224/9-5-2013 πρόσκληση για την 11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός…

Διαβάστε Περισσότερα

- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 10642/19-4-2013 πρόσκληση για την 10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

Διαβάστε Περισσότερα