«Λύση του «Επέκταση ΧΥΤ Θήβας – Γ Κύτταρο»

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ (Γ ΚΥΤΤΑΡΟ) Μ.Ε.Α. ΘΗΒΑΣ Υποβλήθηκε από τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) Θήβας»…

0 Comments