Δήμος Θηβαίων: Προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

Δήμος Θηβαίων: Προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικούαποτυπώματος πραγματοποιεί ο Δήμος Θηβαίων, με ένταξη της…

0 Comments