- ΘΗΒΑ

Θανάσης Κοκοντίνης: Ανακοίνωση για την αύξηση των αποδοχών του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

 

Κύριε Δήμαρχε, με κατάπληξη πληροφορήθηκα ότι ένα από τα πρώτα μελήματα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ ήταν, με ομόφωνη απόφασή του, ο διπλασιασμός της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του σε σχέση με αυτήν που λάμβανε ο απελθών Πρόεδρος, δηλ. ο καθορισμός αυτής στο ποσό των 1.600 ευρώ αντί 800 ευρώ, που λάμβανε ο κ. Στάικος (όπως μου έχει πει), ως επίσης και ο καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις στο ποσό των 50,00 ευρώ μικτά αντί 15 καθαρά που λάμβαναν τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ. Και ναι μεν προβλέπεται στο νόμο ότι στον Πρόεδρο του ΔΣ μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, ως και αποζημίωση σε αυτόν και τα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 ευρώ ανά συνεδρίαση, όμως η εξάντληση του ανώτατου ορίου έρχεται σε αντίθεση με το περί δικαίου αίσθημα και εμφανίζεται προκλητική, όταν το συνολικό τίμημα που καλείται να καταβάλει ο δημότης για την κατανάλωση νερού είναι ιδιαίτερα υψηλό και δεν έχει προηγηθεί μείωση της τιμής αυτού, η Επιχείρηση εξακολουθεί να έχει μεγάλες οφειλές προς το Τ.Π.&Δ. από δάνεια προηγούμενων ετών και οι μισθοί είναι καθηλωμένοι. Πιστεύω κ. Δήμαρχε, εφόσον, βέβαια, συμμερίζεστε τα παραπάνω, ότι πρέπει να ασκήσετε κάθε παρέμβαση, ώστε να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ και να καθοριστούν οι αποζημιώσεις του Προέδρου και των μελών αυτού στα πλαίσια που επιβάλλει το μέτρο και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Τέλος, κ. Δήμαρχε σκόπιμο θα ήταν όλες οι αμοιβές και αποζημιώσεις, που λαμβάνουν οι αιρετοί ή δημότες από τη συμμετοχή τους σε όργανα του Δήμου, επιτροπές, ή νομικά πρόσωπα να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να τις γνωρίζει ο κάθε πολίτης”.

 

Το γεγονός ότι η απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ αποτελεί πρόταση προς το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος τελικά με απόφασή του καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης δεν ελαφρύνει το θέμα. Ο Συντονιστής δεν έχει λόγο να αποφασίσει διαφορετικά από την πρόταση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, εκτός αν υπάρχει παράβαση του νόμου (πχ εάν το προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 50% της αντιμισθίας του Δημάρχου).
Ο Δήμαρχος κατά τη συζήτηση του Δημ. Συμβουλίου της 25/11/19 κάλυψε απολύτως τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ αναφέροντας ότι πρόκειται για ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης. Το βέβαιο είναι ότι ως Δήμαρχος γνώριζε εκ των προτέρων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, ποία θα ήταν η πρόταση του Προέδρου της ΔΕΥΑΘ προς το ΔΣ της Επιχείρησης και συμφώνησε.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ, για να δικαιολογήσει την πρόταση του ΔΣ για διπλασιασμό της αποζημίωσής του, επικαλέστηκε το κύρος του Προέδρου, λες και αυτό εξαρτάται από το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνει και όχι από τις πράξεις και τη συμπεριφορά του. Θα μπορούσε η πρόταση να ήταν για μηδενική αύξηση ή ένα λογικό ποσό. Επικαλέστηκε, επίσης, την επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΘ σε όλο το Δήμο και ότι τα τελευταία έτη η ΔΕΥΑΘ έχει δημιουργήσει ένα αποθεματικό, χωρίς να προσκομίσει κάποιο στοιχείο για το ύψος του και πως διαμορφώνεται αυτό. Συνεπώς, σύμφωνα με τη λογική του Προέδρου της ΔΕΥΑΘ, κουράζεται περισσότερο και, έτσι, δικαιολογείται η πρόταση για διπλασιασμό της αποζημίωσής του, ενώ το επικαλούμενο αποθεματικό μας επιτρέπεται να το εξανεμίσουμε με το διπλασιασμό της αποζημίωσής μας.
Κρίμα…