- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

dimarxeio-symvoulio

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 15043/31-5-2013 πρόσκληση για την 13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ του 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

2. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας και συναντίληψης για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Θηβαίων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

 

3. Έναρξη λειτουργίας του νέου Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση «Αγία Παρασκευή 1» της Δ.Ε. Βαγίων του Δ.Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας.

 

4. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία ανακύκλωσης χαρτιού.

 

5. Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή Υγρομόνωσης – Ανακατασκευή Τουαλετών ΤΕΕ Θήβας».

 

6. Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Ασφαλτόστρωση Διαφόρων Δημοτικών Οδών 2002».

 

7. Έγκριση Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίων – οδών στο Πυρί και στο Συνοικισμό».

 

8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Διαφόρων Δημοτικών Οδών Θήβας 2009».

 

9. ΄Εγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου :Απορροή ομβρίων στο Δ.Δ Δομβραίνας και στον οικισμό Αγ. Νικολάου Δήμου Θίσβης.

 

10. ΄Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Λεύκτρων.

 

11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.000,01€ από το ΥΠ.ΕΣ. για Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Προδρόμου Δήμου Θίσβης.

 

12. Αποδοχή πίστωσης ποσού 15.944,30€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα 4/3/2013 έως και 1/5/2013.

 

13. Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΦΟΠ) στη Δημοτικής Ενότητα Πλαταιών προς την ιδιοκτησία του κ. Χύτα Γεώργιου.

 

14. Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπήρου επί της οδού Τσεβά 6 στη Θήβα, λόγω θανάτου του δικαιούχου (σχετ. η υπ’ αριθ. 319/2008 Α.Δ.Σ.).

 

15. Ανανέωση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (άδεια εισόδου – εξόδου) ιδιοκτησίας ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών – Ελευσίνος Δ. Θηβαίων(σχετ. η υπ’αριθ. 447/2009 Α.Δ.Σ.).

 

16. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. ΛΕΜΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κων/νου κάτοικο Καπαρελλίου Θηβών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αφήστε μια απάντηση