- ΒΟΙΩΤΙΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς

dimarxeio aithousa livadeias

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη – και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

 

1.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αθανασίου).

 

2.Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.

 

3.Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη ,Οδού Μπουφίδου , Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

 

4.Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση  του έργου : “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.

 

5.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη”.

 

6.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου¨Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία (Πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Δ.Λ.

 

7.Δωρεάν παραχώρηση 3 κάδων απορριμμάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΥΡΚΟΥ.

 

8.Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

9.Ορισμός Ελεγκτικού Οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των Παιδότοπων.

 

 

10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ  του έργου “Κατασκευή Περίφραξης στο Νέο Νεκροταφείο”.

 

 

11.Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος οχημάτων από την ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ Δήμο Λεβαδέων

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

 

Αφήστε μια απάντηση