- ΘΗΒΑ

Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

dimotiko symvoulio thivas

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Βαγίων,  στις   28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΤΙΣ  28-12-2015  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :    31956/23-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ( Άρθρο 65 & 67  Ν. 3852/10)

 

 

 1. Έγκριση για την 9η τροποποίηση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων έτους  2015.

 

 1. Έγκριση για τη 10η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ.έτους 2015.

 

 1. Έγκριση παράτασης εργασιών για το υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημαρχείου Θήβας» του ενταγμένου στο ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» με κωδικό MIS :434215.

 

 1. Έγκριση αίτησης νέας παράτασης προθεσμίας του έργου “Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου ανοιχτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας”.

 

 1. Διοικητική παραλαβή για χρήση των οδών Δράκου και Δίρκης στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων”

 

 1. Αποδοχή  ποσού 92.610,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 6η και 7η εντολή ΣΑΤΑ 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (χρημ. Εντολή 41743/2015).

 

 1. Αποδοχή  ποσού 179.002,91 € από ΥΠ.ΕΣ. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (χρημ. Εντολή 42420/15)

 

 1. Αποδοχή  ποσού 231.525,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 8η -12η εντολή ΣΑΤΑ 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (χρημ. Εντολή 43724/2015).

 

 1. Αποδοχή ποσού 28.080,00 € από ΥΠ.ΕΣ. Τέλος Ακίνητης περιουσίας – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 άρθρο 24 του Ν.2130/93» (χρημ. Εντολή 44451/2015).

 

 1. Αποδοχή  ποσού 26.470,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά  «Τέλη Διαφήμισης» (χρημ. Εντολή 44454/15).

 

 1. Αποδοχή  ποσού 6.872,28 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων για τη χρονική περίοδο 1/9/2015  έως 31/12/2015 (χρημ. Εντολή 44627/15).

 

 1. Αποδοχή  ποσού 6.326,87€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015 των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του αρθρ. 19 του Ν.4325/2015 (χρημ. Εντολή 44263/15).

Αφήστε μια απάντηση