Θέματα συζήτησης Δημοτικού Συμβουλίου Θήβας

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θήβα : 1-7-2011

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ :

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18582/1-7-2011 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, η θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 7 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:15 σε ΤΑΚΤΙΚΉ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, για ενημέρωσή σας :

1) Συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων ως συμπράττοντος φορέως στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

2) Λήψη απόφασης για την οριοθέτηση χώρων υπαίθριου εμπορίου και καθορισμός θέσεων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ), η οποία αφορά την «Τροποποίηση απόφασης 91/2010 σχετικά με την απόθεση βοθρολυμάτων με βυτιοφόρα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θήβας».

4) Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον παραλιακό οικισμό Αγ.Βασιλείου Καπαρελλίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών (σχετ. η υπ’ αριθ.36/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

5) Λήψη απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παραλίας «Αλυκής» Ξηρονομής της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης» (σχετ. η υπ’ αριθ.35/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

6) Επιστροφή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα Αποκατάστασης Υφιστάμενου ΧΔΑ» του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

7) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Βελτίωση διαφόρων δημοτικών οδών 2009» (μετά την απόρριψη της από 12-4-2011 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Κ.ΜΑΤΑΛΑΣ ΕΠΕ).

8) α) Εξέταση ένστασης της αναδόχου εταιρείας Κ.ΜΑΤΑΛΑΣ ΕΠΕ κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου στα Τ.Δ. Υπάτου & Μουρικίου». β) Έγκριση ή μη του ως άνω 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

9) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Διάνοιξη Γεώτρησης» στην περιοχή ¨Αγία Σωτήρα Βαγίων¨.

10) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Δημοτική οδοποιϊα Δ.Δ.Μελισσοχωρίου».

11) Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Κατασκευή – Βελτίωση οδών στην περιοχή της ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης».

12) Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μαυροματοπούλου στην περιοχή «Κονάκια».

13) Έγκριση και παραλαβή τοπογραφικής μελέτης του έργου με τίτλο : «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Λεύκτρων»

14) Έγκριση και παραλαβή της υδραυλικής μελέτης του έργου : «Επέκταση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.Λεύκτρων»

15) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : « Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Καπαρελίου».

16) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ.Πλαταιών».

17) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ.Λουτουφίου».

18) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ.Λεύκτρων».

19) Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ.Μελισσοχωρίου».

20) Λήψη απόφασης περί εκχώρησης, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, αρμοδιότητας στην ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των μελετών και των αποκαταστάσεων των ανενεργών ΧΑΔΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 04 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»

21) Λήψη απόφασης για την ενίσχυση της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων & των ογκωδών αντικειμένων τους καλοκαιρινούς μήνες από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.

22) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Παπασπύρου Ελευθερίας του Ιωάννη σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Σιδ.Γραμμή» Δ.Δ. Ελεώνα Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 29/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

23) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Κατζέλη Ιωάννη του Μελετίου, σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Παλαιοδραγάτσα» Ταχίου Θηβών (σχετ.η υπ’ αριθ.30/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

24) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Βύζη Βασιλείου του Μιλτιάδη, σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Ράχη Κάλτσα» Ταχίου Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 31/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

25) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε οικοδομή ιδιοκτησίας Παππά Κων/νου με αρ. αδείας 40/94 στο Ο.Τ. 151 του Σχ.Πόλεως στην οδό Οπλ.Βόγκλη αρ.26 στη Θήβα.(σχετ. η υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θηβαίων).

26) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 243 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου (χώρου Γυμνασίου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 279/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Δημητρίου Δελβενακιώτη του Ιωάννη κ.λ.π.» (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Θήβας και η υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

27) Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων δυνάμει της με αριθ. 328/2010 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών με αιτούσα την κ. Μαρία Ζερβάκη κατά του Δήμου Θηβαίων.

28) Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικών εξόδων δυνάμει της με αριθ. 129/2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 181/2010 του ιδίου δικαστηρίου με ενάγοντα τον ο κ. Ιωάννης Κούτσικος του Νικολάου.

29) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Υγείας & Αθλητισμού Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2004.

30) Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Υγείας & Αθλητισμού Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2005.

31) Έγκριση της υπ’ αριθ.3/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Υγείας & Αθλητισμού Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2006.

32) Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Υγείας & Αθλητισμού Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2007.

33) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Υγείας & Αθλητισμού Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2008.

34) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2004.

35) Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2005.

36) Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2006.

37) Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2007.

38) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πλαταιών» περί έγκρισης του οικον.απολογισμού του Ν.Π. έτους 2008.

39) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : « 5η Σχολική Επιτροπή ( 4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο Νηπιαγωγείο), που αφορά την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2010.

40) Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : « Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου – Δημοτικού – Γυμνασίου Καπαρελλίου», που αφορά την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2010.

41) Έγκριση της υπ’ αριθ. 6β/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου» που αφορά την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2008.

42) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5β/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου» που αφορά την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2009.

43) Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου» που αφορά την έγκριση απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση